Des de 2007 la normativa espanyola incorpora la transposició de la directiva europea 2004/35/CE en matèria de responsabilitat mediambiental. Aquest canvi normatiu, més restrictiu i més proteccionista amb el medi-ambient, es basa en el principi de prevenció, recuperació i compensació.  Moltes activitats vinculades amb la generació i distribució d’energia de font renovable quedaran afectades. A partir del 16 d’octubre de 2021, aquestes activitats estaran obligades a tenir contractat algun tipus d’instrument financer, com una assegurança, que garanteixi que poden assumir la responsabilitat mediambiental derivada d’un accident.  

Gràcies a la tasca del moviment ecologista i les entitats que treballen per la conscienciació de la sostenibilitat mediambiental, estem avançant cap a una societat més sensibilitzada amb la preservació dels ecosistemes i la vida al nostre planeta. 

Les lleis, tot i que lentament i sempre a remolc dels moviments socials, comencen a fer passes en la bona direcció. Un bon exemple és la directiva europea en matèria de responsabilitat mediambiental. Aquesta directiva es basa en el principi de “qui contamina, paga i repara”. En altres paraules, en cas d’accident, les empreses estan obligades a recuperar l’entorn afectat o compensar el dany mediambiental amb accions en un altre indret, assumint tots els costos que se’n derivin. 

En els pròxims mesos, finalitzarà la moratòria que l’Estat espanyol havia marcat per complir amb la nova legislació que incorpora d’aquesta directiva. És en aquestcontext de canvi normatiu que volemacompanyar les iniciatives de generació d’energia renovable a complir amb les seves obligacions asseguradores. Com us afecta? Us ho expliquem! 

Una nova legislació

La Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental és el marc legal que incorpora la directiva europea a la legislació de l’estat espanyol. Aquesta nova llei és més restrictiva i té com a objectiu no només prevenir possibles danys ambientals sinó que obliga a reparar els que s’hagin causat. La reparació del perjudici haurà de fer-se en l’indret afectat i, en el cas que no sigui possible, l’empresa o entitat responsable haurà de compensar les pèrdues del recurs natural en altres paratges. 

D’entrada, la llei es basa en el concepte de dany ambiental. Aquest perjudici és el que produeix canvis adversos en un recurs natural com ara espècies silvestres, hàbitats protegits, aigües, mars, ries o sòl. Amb la nova legislació, la responsabilitat tindrà una durada de 30 anys des del fet que hagi causat el dany. A més a més, la responsabilitat passa a ser objectiva. És a dir, que una empresa o entitat hagi pres totes les mesures possibles per evitar un perjudici, no l’eximeix de reparar-lo o compensar-lo. 

L’assegurança, una garantia financera

La responsabilitat mediambiental afecta totes les empreses i entitats per igual, sigui quina sigui la seva activitat econòmica. Ara bé, la llei classifica diferents activitats i sectors econòmics segons el potencial dany mediambiental que poden arribar a causar en cas d’accident i els agrupa en tres nivells de prioritat (1, 2 i 3). 

Totes les activitats econòmiques de prioritat 1, 2 i 3 estaran obligades per llei a tenir una garantia financera mínima obligatòria. Aquest és un instrument que garanteix que l’entitat té els recursos econòmics suficients per assumir les responsabilitats mediambientals derivades d’un accident fruit de la seva activitat. 

Una de les fórmules més eficients que acredita disposar dels recursos econòmics suficients és tenir contractada una assegurança de responsabilitat mediambiental. 

Com afecta la llei als projectes d’energia renovable?

Aquesta llei afecta moltes activitats de generació d’energia de font renovable. Aquests sectors i subsectors econòmics corresponen al nivell de prioritat 3. A partir del 16 d’octubredel 2021, hauran de tenir contractada de manera obligatòria una assegurança de responsabilitat mediambiental o algun altre tipus de garantia financera. 

Entre els sectors i subsectors que hi estaran obligats hi ha: 

  • La distribució d’energia elèctrica
  • La producció d’energia hidroelèctrica
  • La producció d’energia d’origen eòlic
  • La producció d’energia elèctrica per transformació solar fotovoltaica o tèrmica

Des de la nostra experiència en la gestió d’assegurances de projectes d’energia renovable, volem seguir acompanyant les iniciatives sostenibles i respectuoses amb el medi-ambient a complir amb les seves obligacions asseguradores. I sobretot, volem que aquests projectes realitzin la seva activitat des de la tranquil·litat i la confiança que estan ben assessorades en situacions de canvis normatius. 

Des d’Arç Cooperativa defensem que la gestió d’assegurances també pot contribuir a desenvolupar un sistema econòmic compatible amb la vida i la sostenibilitat del planeta. És d’aquest posicionament i des del nostre compromís amb la transformació de l’actual model energètic que estem especialitzades en el disseny i la gestió d’assegurances per a projectes i instal·lacions de generació d’energia de font renovable. 

Si la vostra empresa o projecte vinculat amb l’energiarenovable està afectat per la Llei 26/2007 de responsabilitat mediambiental, estarem a la vostra disposició per acompanyar-vos a complir correctament amb aquestes noves obligacions.