Talde bat

Norberaren errealizaziorako eta ekonomia sozialeko balioak praktikan jartzeko gune gisa enpresa kooperatiboa eraikitzeko elkartu diren aseguruen eta kudeaketaren arloetako profesionalek osatzen dugu kooperatiba. Pertsonentzako erabilgarriak diren, aberastasun sozioekonomikoa sortzen duten eta errealitate politikoa eta ekonomikoa aldarazten dituzten elkartasun-tresna bihurtu nahi ditugu aseguruak.

Proiektua osatzen dugun pertsonok bizitzarako hautatu dugun aukera delako eta enpresa demokratikoa, partaidetua, independentea eta autokudeatua eraldaketa sozialerako bitartekoa delako gara kooperatiba.

Erakunde demokratikoa

Enpresa-bikaintasunak kezkatzen gaitu, eta ekonomia sozialaren eta solidarioaren eta jabetza kolektiboaren printzipioak ditugu oinarri: Autokudeaketa: gure ibilbide profesionala garatzeko garaian, erantzukizuna, lankidetza eta autonomia eskatzen dizkiogu geure buruari. Demokrazia ekonomikoa: talde-lanerako metodologiak eta partaidetzakoak garatzen ditugu enpresako esparru guztietan. Garapen iraunkorra: gizarteaz kezkatzen gara eta gizarte eta ingurumen mailako irisgarritasun-irizpide zorrotzak aplikatzen ditugu. Elkartasuna: erakunde mailako gure ekosistemarekin elkarlana bideratzen dugu gizarte eta ekonomia mailetako aldaketa-prozesuak bultzatzeko.