Aseguru etikoak

Zer da aseguru etikoa?

 

Arç Cooperativarentzat, irizpide etikoekin eta solidarioekin kudeatutako aseguruak kanporatu beharreko onura sozialak eskaintzen ditu eta banku etikoaren eta mutualismoaren berezko jardunbideak sartzen ditu merkatu aseguratzailean.

Mutualitateak asegurua komunitateko tresna gisa identifikatzen du; ekitateak finantzaketa modu horretarako sarbide unibertsala bermatzen du; eta gardentasunak berdintasunen arteko harremana proposatzen du. Hiru horiek dira aseguru etikoaren oinarriak.

ethsi

EthSI zigilua

 

Arç Cooperativa da erregistro maila gorenarekin aseguru etikoa eta solidarioa kudeatzeko EthSI zigiluarekin erregistratutako aseguruen Europako lehen bitartekaria.

Zigilu horrek etikoki zuzendutako eta sozialki arduratsuak diren erantzukizun sozialeko eta inbertsioko jardunbideak zein erakundeen beste portaera etiko batzuk betetzen direla ziurtatzen du; horietako batzuk dira, adibidez, ekonomia sozialarekiko lotura edo banku etikoko erabiltzaile izatea.

Zigilu horren irizpideak produktuetara zein aseguruen enpresetara eta kudeatzaileetara bideratuta daude. Urtero, batzorde independente baten bidez Finantza Etikoen Behatokiak ebaluatzen ditu.

Finantza etikoak eta solidarioak

Asegurua finantzaketa aurreratuko modua da; bankuaren eta kredituaren moduko finantza-zerbitzua. Bankuarekin gertatzen den bezala, aseguruen sektorean, inbertsioa da irabazien iturri nagusia, baina lotura sozialak eta komunitateko loturak ezartzeko aukera ere eman behar du.

Aseguru-kontsumitzaileentzat garrantzitsua da aseguru-sistemak dirua nola erabiltzen duen jakitea. Horrekin lotuta, aseguru etikoa eta solidarioa finantza etikoen sistemaren baitan dago. Finantzaketa etikoa denean, aurreztaileek, pertsonek edo erakundeek, beren aurrezkian non inbertitzen dituzten jakiteko eskubidea erabil dezakete. Ondorioz, finantza-erakundeek etikoki gaitzesgarriak diren jarduerak finantzatzeari utzi eta gizarte eta ingurumen mailako edukiko proiektuetan bakarrik inbertitzen dute. Horrek, era berean, krediturako sarbidea errazten die tradizioz horretatik baztertuta geratu izan diren kolektiboei.

nido_verde

Arç Cooperativa-tik berreskuratu nahi dugu erkidego-esperientzia bezala, solidaritateko eta kohesio sozialeko ibilgailua, aseguruaren jatorrizko

Funtsezko 4 galdera

1.

Aseguru etikoak eskaintzen badituzue, zergatik lan egiten duzue aukeretan EthSI zigilua gabeko konpainiekin?

Arç Cooperativarentzat, aseguru etikoaren garapenak prozesu bat zeharkatzen du. Oraindik ezin ditugu aseguruak eskaintzen dizkiegun enpresa, erakunde eta pertsona guztien behar aseguratzaileak etikoak eta solidarioak izatearen ziurtagiria duten produktuekin estali; izan ere, ez dago horretarako ziurtatutako behar adina konpainia. Dinamika hori, ordea, aldatzen ari da: gaur egun, aseguru etikoa eskaintzeko ziurtagiria duten aseguru-etxeek Estatuan 800 millioi euro inguruko urteko primen bolumena dute.

 2.

Arç Cooperativa-k ez du lan egiten zergatik konpainia ziurtatuekin soilik?

Gure helburua ekonomia solidarioko eta elkarteen munduko erakundeen aseguru-behar guztiak estaltzea da. Guretzat, garrantzitsuena behar horiei ziurtatutako produktuekin arreta ematea da, baina arreta eman ezin diegunean, erosketa-ahalmena areagotu eta konpainiek EthSI erregistrorantz aurrera egin dezaten presioa egiten dugu. Trantsizio-aldi horretan, gure bezeroek erosketa kolektiboaren ondorioz prezio abantailatsuak eskuratzea lortzen dugu.

3.

Zer auditoria mota pasatzen dituzte zigilu horrekin ziurtatutako konpainiek eta artekaritzek?

Finantza Etikoen Behatokiak (zigilua kudeatzen duena) oinarrizko parametro batzuei buruzko informazio esanguratsua eskatu eta erregistro maila zehazten du. Arç Cooperatibaren moduko artekaritzen kasuan, iraunkortasun-memoriaren indarraldia eta aurreko ekitaldietan hobe zitezkeen alderdiak konpondu ditugun zehazteko eskatzen dizkigu. Badago zigilu horrek ebaluatzen duen beste alderdi bat ere: enpresa mota eta haren kode etikoa. Hirugarren aldagai nagusia, aldiz, erakundeak banku etikoko hornitzaile gisa izan duen bilakaera da.

4.

Arç Cooperativa erakundeak berma diezadake kontratatzen ditudan aseguruetako primak ez direla negozio ez oso etikoetan berrinbertituko?

Finantza Etikoen Behatokiak konpainia aseguratzaile bat erregistratzen duenean, erregistroaren oinarrizko gaman inbertsioen “ehuneko” bat etikoki arduratsua dela zehazten du. Ondorioz, oraingo trantsizio-aldian, baliteke inbertsioaren zati bat ez izatea sozialki arduratsua. Dena den, “sentsibilitate etiko goreneko” inbertsioak izenekoetan (armamentua edo paradisu fiskalak, adibidez) inbertitzen duen ziurtatutako enpresaren bat topatuz gero, Behatokiak zigilua kenduko lioke.