Seguro para particulares

Aseguramos compromiso

Para as persoas consumidoras é importante coñecer que uso fai o sistema asegurador dos seus cartos.

En Arç Cooperativa traballamos con moitas compañías para atopar a mellor resposta ás súas necesidades, pero preferimos traballar con entidades que incorporen prácticas empresariais e financeiras máis sociais, sostibles e solidarias.

Na nosa oferta damos preferencia ás compañías con certificación de seguro ético e solidario – EthSI e aquelas compañías que na súa política de responsabilidade social poñen en valor o investimento socialmente responsable, a cohesión social e a transparencia.

Consulta os detalles

Seguro
de automóbil

Se conduces, poñemos ao teu dispor dende o seguro mínimo para cubrir os posibles danos persoais ou materiais que poidas ocasionar ata a modalidade de todo risco, que garante a máxima protección do teu vehículo. Dende Arç Cooperativa ofrecemos pólizas de automóbil cunha ampla selección de coberturas e con prezos cooperativos.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Seguro
de fogar

Un fogar é máis que un teito e o seguro de fogar debe ser algo máis que un contrato. Cubre os danos materiais ou as responsabilidades das persoas que conviven nel e moitos imprevistos, pero tamén pode ser unha maneira de consumir de forma responsable, de practicar a sustentabilidade, de compartir uns valores.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Seguro
de vida

Si queres coidar das túas persoas próximas e garantir a continuidade dos vosos proxectos, protéxeas cunha póliza de vida.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?

Outros seguros

Poñemos ao teu dispor un seguro a medida e podemos dar resposta a calquera das túas necesidades: responsabilidade civil, saúde, asistencia en viaxe, bicicletas, plans de pensións e aforro, etc.

QUERES REALIZAR UN ORZAMENTO?