Arç Corredoria d’Assegurançes, SCCL

Casp 43, 08010 Barcelona
08010 Barcelona
[email protected]

93 423 46 02

Facebook @arccoop
Twitter @arc_coop
Instagram @arc_coop
LinkedIn @arccoop

Formulario de contacto

  Nome (*)

  Correo electrónico (*)

  Asunto

  Mensaxe

  Lin e acepto a política de privacidade
  Acepto recibir información comercial e / ou o boletín electrónico.

  Defensa da persoa asegurada

  En cumprimento da normativa vixente, en Arç Cooperativa dispoñemos dun servizo que atende as queixas e reclamacións sobre os intereses e dereitos legalmente recoñecidos dos usuarios e usuarias.

  Este servizo ten que resolver queixas e reclamacións nun prazo non superior a dous meses. Esgotada esta vía, podes dirixirte á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.

  • Regulamento do servizo de atención ao cliente.
  • Real Decreto-lei 3/2020, de 4 de febreiro, de medidas urxentes polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea no ámbito da contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de plans e fondos de pensións; do ámbito tributario e de litixios fiscais.
  • Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre os departamentos e servizos de atención ao cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras.
  Queixes i reclamacions