Pla d'acció de l'economia social i solidària davant la crisi. Mesures a implantar des de les administracions públiques. Xarxa d'Economia Solidària.