Bicicleta Carmela per pedalar cap al consum responsable

Les persones que des de l’1 de maig fins al 31 de desembre del 2019 contracteu una assegurança de particulars participareu en un sorteig. Regalem una bicicleta elèctrica feta a Barcelona, la Carmela. Està dissenyada i assemblada per empreses locals catalanes. Contractant assegurances ètiques, esteu contribuint a ampliar l’abast del mercat social i de l’ESS.

Enguany sortegem una bicicleta elèctrica per les assegurances contractades

Condicions i bases del sorteig

Per participar en el sorteig cal haver contractat una assegurança dels productes per particulars (llar, vida, automòbil, bicicletes, salut, etc.) des de l’1 de maig fins al 31 de desembre del 2019.

1. Objectiu

Arç Cooperativa organitza un sorteig per promoure la contractació de pòlisses d’assegurança ètica i solidària i d’altres serveis del mercat social a Catalunya. Les persones participants podran optar a guanyar una bicicleta elèctrica Carmela, fabricada per l’empresa catalana OH BIKE FACTORIA.

2. Organització, funcionament i calendari

La promoció està organitzada per Arç Cooperativa amb CIF F58302001, té àmbit nacional i es durà a terme des de l’1 de maig fins al 31 de desembre del 2019, ambdós inclosos. El sorteig se celebrarà el dia 2 de gener del 2020 a la seu d’Arç Cooperativa mitjançant un programa informàtic a raó d’una participació per cada contracte formalitzat.

Els resultats seran comunicats via correu electrònic a les persones guanyadores i publicats al nostre web.

3. Requisits de les persones participants

Participen en el sorteig totes aquelles persones físiques majors de 18 anys que, dins dels terminis establerts, contractin a Arç Cooperativa una o més pòlisses de particulars.

4. Premi

El premi, que no es podrà canviar per diners, és una bicicleta elèctrica Carmela, dissenyada per Mybike!. Cap participant no podrà percebre més d’un premi.

Arç Cooperativa es reserva el dret a modificar el resultat del sorteig si les persones guanyadores no compleixen els requisits, no confirmen la seva voluntat de rebre el premi, hi renuncien, no acrediten la seva identitat o el compliment de les altres condicions d’aquestes bases. En aquest cas, el premi passarà automàticament a les següents persones classificades, que estaran obligats a acreditar la seva identitat i a confirmar la voluntat d’obtenir el premi via e-mail, sempre abans de l’entrega del premi. Si finalment no quedessin persones participants, serà l’únic motiu per a declarar el sorteig desert.

5.  Reserves i limitacions

Les dades hauran de ser facilitades per les persones participants de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret a l’organització del sorteig a desqualificar-lo i poder disposar del corresponent premi. Arç Cooperativa queda exempt de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades per les persones participants que impedís la seva identificació.

6. Acceptació i publicació de les bases

La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases que estaran a disposició de les persones participants en el portal web www.arc.coop

7. Condicions generals

Arç Cooperativa es reserva el dret d’excloure qualsevol persona contractant que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.

Les participants, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri d’Arç Cooperativa pel que fa a la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir. Aquesta resolució serà inapel·lable.

Arç Cooperativa es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les condicions d’aquest sorteig per altres de similars característiques. En aquest cas, s’informarà de les esmentades modificacions al portal web.

8. Dades de caràcter personal

La tramesa de qualsevol dada de caràcter personal a Arç Cooperativa durant la celebració del sorteig, i per qualsevol mitjà, comporta el consentiment de  la persona interessada pel tractament de les seves dades.

La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

9. Cessió drets d’ús imatge

La persona guanyadora, per tenir dret a rebre el premi, autoritza a Arç Cooperativa a la publicació de fotografies promocionals on aparegui amb la bicicleta Carmela.