Arç Cooperativa

Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Apostem per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Ens vam constituir la primavera de l’any 1983, amb la missió de fer compatible els valors del cooperativisme autogestionari amb una gestió empresarial eficient. Avui gestionem els programes d’assegurances de més de 3.500 cooperatives i altres organitzacions i cada any donem cobertura a les necessitats asseguradores de 250.000 persones.

Valors cooperatius

Fem nostres els valors del cooperativisme, d’ajuda mútua, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat. Creiem, així mateix, en els valors ètics de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i la preocupació pels altres i per l’entorn.

Practiquem els principis de la intercooperació a través de la compra col·lectiva d’assegurances. Més d’una seixantena de col·lectius del món associatiu i l’economia social i solidària han establert acords de col·laboració amb nosaltres.

Voleu conèixer les nostres aliances?
joan-peiró

“La labor cooperativa és una labor d’acció social, eminentment positiva i de construcció d’un nou món” Joan Salas Anton.

Innovació

Malgrat que la gestió d’assegurances sembli un àmbit allunyat dels principis d’autogestió i democràcia, des d’Arç Cooperativa ens hem orientat durant més de trenta anys a unir la previsió de riscos amb el foment d’una societat més justa i d’una economia solidària. Per això hem impulsat l’assegurança ètica i solidària, un nou concepte d’assegurança que pretén retornar al mercat assegurador la pràctica ètica i solidària, pròpia del mutualisme original i de la banca ètica.

Vols saber-ne més detalls?
Segell EthSI

Som la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) de qualitat de la gestió ètica i solidària.

grup ecos
La nostra vinculació amb l’economia solidària ve de lluny. Actualment, Arç Cooperativa és membre activa de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), i sòcia d’entitats de banca ètica, com Coop57 i Fiare Banca Ètica.

Comunitat

La nostra aposta per intercooperar i fer créixer el mercat social ens ha dut a teixir aliances.

caes
Juntament amb la corredoria SERYES, hem constituït la marca CAES, per promoure l’assegurança ètica i solidària a l’Estat espanyol.

ecos
Amb una vintena de cooperatives, formem el Grup cooperatiu Ecos.


Hem impulsat MutualCoop, conjuntament amb Previsora General, per oferir assegurances de conveni col·lectiu a les empreses del sector de l’economia social i solidària. MutualCoop es fonamenta en els principis de les finances ètiques.

Opcions
Hem participat de la creació de la cooperativa Opcions de consum responsable, de la qual formem part com a proveïdores d’assegurances per a particulars.

Pam a Pam
Formem part del mapa Pam a Pam, una eina col·laborativa que acredita les iniciatives de l’economia social i solidària de Catalunya.