Consultoria i assessorament

Consultoria

La nostra experiència i especialització en la gestió de programes d’assegurances per a l’economia social i solidària i les energies renovables ens permet oferir serveis de consultoria.

MÉS INFORMACIÓ

Diagnosi i optimització

Servei orientat a disposar de la millor combinació entre la gestió dels riscos transferits al mercat assegurador, les garanties assegurades i el cost econòmic.

Anàlisi de l’adequació del programa a l’activitat realitzada.

Revisió de:

  • Criteris de determinació de capitals assegurats, límits d’indemnització i franquícies.
  • Obligacions legals.
  • Obligacions amb entitats financeres.
  • Dates d’efecte i tipus de pagament.
  • Criteris de renovació.
  • Disponibilitat d’eines de gestió.
Més informació

Due Diligence

Una adequada gestió de riscos afecta tots els agents implicats en el desenvolupament de projectes, especialment els vinculats amb el finançament, els que tenen interessos dipositats als actius i a la producció, o els que poden incórrer en responsabilitats contractuals i extracontractuals.

Més informació

Des d’Arç oferim un servei que combina la revisió general del projecte a finançar; l’anàlisi dels contractes; la identificació, anàlisi i valoració de riscos adequats al Project Finance, i la proposta o verificació del programa d’assegurances.

Caixa d’eines

Conjunt de serveis formatius, d’acompanyament i recursos de valor afegit que oferim a col·lectius i entitats de l’economia social i solidària i l’associacionisme en el marc dels nostres serveis especialitzats de consultoria i assessorament.

Els serveis més destacats de la Caixa d’eines són:

  • Àrea de gestió integrada
  • Portals de serveis d’assegurances
  • Formació i acompanyament
Més informació

La nostra experiència en l’àmbit de les assegurances ètiques ens permet oferir recomanacions, diagnosi, optimització i valoracions per aportar-li una correcta orientació en el mercat de les assegurances per a l’economia social i solidària