Cuestionario de satisfacción

  1. Segundos os criterios seguintes, como valorarías a calidade do servizo/produto que ofrecemos?

  a) A calidade do servizo ou produto:

  MOI MALA012345MOI BOA

  b) Os prazos de entrega (cumprimento de prazos, prórroga de datas, condicións de entrega, etc.):

  MOI MALA012345MOI BOA

  c) A relación calidade/prezo:

  MOI MALA012345MOI BOA

  d) A atención recibida:

  MOI MALA012345MOI BOA

  e) An osa capacidade de resposta perante urxencias:

  MOI MALA012345MOI BOA

  f) A comunicación e a información recibida (informacións do produto, orzamentos, contacto, etc.)

  MOI MALA012345MOI BOA

  Outros: podes describir e puntuar (de 0 a 5) outros aspectos que consideres importantes:


  2. Consideras que a empresa ou entidade da que es cliente, usuario/a ou socio/a che ofrece a información necesaria sobre ela mesma?

  MOI POUCO012345MOITO


  3. Consideras que a empresa ou entidade da que es cliente, usuario/a ou socio/a che ofrece canles de participación axeitados e efectivos?

  MOI POUCO012345MOITO