Qui és la responsable del tractament de les teves dades?
 • Entitat: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL
 • NIF: F58302001
 • Direcció postal: C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Telèfon: 934234602
 • Correu electrònic: [email protected]

Si vols contactar amb la nostra persona Delegada de Protecció de Dades (WINDAT PRO GES SL), pots enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens el dret a obtenir confirmació sobre si ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL estem tractant, o no, les teves dades de caràcter personal que t’afectin.

Tens el dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment tens dret a la portabilitat de les teves dades.

En determinades circumstàncies, la persona interessada pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb una situació particular, la persona interessada pot oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercir materialment els teus drets de la següent forma: dirigint-te a la persona responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’entitat responsable, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les teves dades amb aquest objectiu.

Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la teva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la teva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada, ni prestar els serveis sobre els quals estiguis interessada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: Atendre la teva sol·licitud i enviar comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar comunicacions comercials. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la teva sol·licitud
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes segons les sol·licituds prèvies mantingudes amb la responsable del tractament.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

3. Tractament de les dades personals de pressupostos enviats electrònicament

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal del pressupost de les assegurances sol·licitades, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No prendrem decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les dades mentre es mantingui la relació comercial i, si fos necessari, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o, si fos necessari, per al tractament de dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació del soci o sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials i/o el butlletí.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinatàries:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir a les obligacions legals (requisit legal).
 • En el cas que sigui necessari, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats asseguradores i reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

4. Tractament de les dades personals Curriculum Vitae (selecció de personal)

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Dos anys des de l’última comunicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Consentiment de la persona interessada: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: 

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

5. Tractament de les dades personals de les persones assegurades

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les assegurances contractades o de la relació de la persona sòcia amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si fos necessari, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats; si fos el cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de la persona sòcia amb la cooperativa.
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviament de comunicacions comercials.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, bancs i caixes d’estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat d’efectuar els pagaments corresponents.
 • Si s’escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de la gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6. Tractament de les dades personals de les persones usuàries registrades i àrea client.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o butlletins. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió i, si fos necessari, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web i, si fos necessari, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de la persona sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis i/o butlletí.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

7. Tractament de les dades personals del sorteig #aCoopDePedal

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar el control, el seguiment i la gestió del sorteig així com la publicació d’imatges de les persones guanyadores amb els premis. En el cas que no ens facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Totes les dades se suprimiran quan finalitzi el sorteig, sempre respectant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el sorteig.
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviar comunicacions comercials i noticies del seu interès.
 • Consentiment de la persona interessada: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’entitat.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Tots els mitjans informatius que utilitzem per a la publicació del sorteig, amb la finalitat de comunicar les fotografies de les persones guanyadores amb el premi a través dels mitjans informatius d’ARÇ COOPERATIVA.
Transferències de dades a tercers països.
 • Facebook, https://es-es.facebook.com/privacy
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pots consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedln, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pot consultar informació addicional
  a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules de protecció de dades. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Twitter, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pots consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.