Quin gust té el cooperativisme?

Si us acosteu a l’estand d’Arç Cooperativa durant la FESC 2017 i sol·liciteu un pressupost de qualsevol assegurança per a particulars, participareu en un sorteig! Regalem tres vals per valor de 60 euros per a consumir en qualsevol dels establiments adherits a la Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa (XAREC).

En fer el pressupost, indiqueu que esteu participant en aquest sorteig posant el codi promocional FESC17.

Participa al sorteig “Tast cooperatiu”! CODI PROMOCIONAL FESC17

Amb vosaltres, l’assegurança ètica fa créixer el mercat social!

Condicions i bases del sorteig

Els pressupostos es poden demanar fins al 29/10 a través del formulari de particulars del nostre web. Participar en el sorteig no obliga en cap moment a la contractació d’assegurances o productes d’Arç Cooperativa.

1. Objectiu

Amb motiu de la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya 2017, Arç Cooperativa organitza un sorteig per promoure la contractació de pòlisses d’assegurança ètica i solidària i d’altres serveis del mercat social a Catalunya. Els participants podran optar a un sopar per a dues persones a qualsevol dels establiments associats a la XAREC

2. Organització, funcionament i calendari

La promoció està organitzada per Arç Cooperativa amb CIF F58302001, té àmbit nacional i es durà a terme des del 5 d’octubre fins al 29 d’octubre del 2017, ambdós inclosos. El sorteig se celebrarà el dia 30 de novembre de 2017 a la seu d’Arç Cooperativa mitjançant un programa informàtic a raó d’una participació per cada pressupost sol·licitat.

Els resultats seran comunicats via correu electrònic a les persones guanyadores i publicats al nostre web.

3. Requisits dels participants

  • a)    Participen en el sorteig totes aquelles persones físiques més grans de 18 anys que, dins dels terminis establerts, sol·licitin expressament a Arç Cooperativa un o més pressupostos d’assegurança a través de qualsevol dels mitjans establerts.
  • b)    La participació és gratuïta i no està subjecta a la contractació de l’assegurança ni a cap altre compromís amb Arç Cooperativa

7. Premi

El premi, que no es podrà canviar per diners, són tres vals de 60 euros per consumir en qualsevol dels establiments adherits a la Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa (www.xarec.coop). Cap participant no podrà percebre més d’un premi

Arç Cooperativa es reserva el dret a modificar el resultat del sorteig si els guanyadors no compleixen els requisits, no confirmen la seva voluntat de rebre el premi, hi renuncien, no acrediten la seva identitat o el compliment de les altres condicions d’aquestes bases. En aquest cas, el premi passarà automàticament als següents classificats, que estaran obligats a acreditar la seva identitat i a confirmar la voluntat d’obtenir el premi via e-mail, sempre abans de l’entrega del premi. Si finalment no quedessin participants, serà l’únic motiu per a declarar el sorteig desert.

8.  Reserves i limitacions

Les dades hauran de ser facilitades pels participants de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del sorteig a desqualificar els guanyadors i poder disposar del corresponent premi. Mercats de Barcelona queda exempt de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels participants que impedís la seva identificació.

9. Acceptació i publicació de les bases

La participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases que estaran a disposició dels participants al portal web www.arccoop.coop

10. Condicions generals

Arç Cooperativa es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.

Les participants, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri d’Arç Cooperativa pel que fa a la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir. Aquesta resolució serà inapel·lable.

Arç Cooperativa es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les condicions d’aquest sorteig per altres de similars característiques. En aquest cas, s’informarà de les esmentades modificacions al portal web.

12. Dades de caràcter personal

La tramesa de qualsevol dada de caràcter personal a Arç Cooperativa durant la celebració del sorteig, i per qualsevol mitjà, comporta el consentiment de  la persona interessada pel tractament de les seves dades.

La cessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).