presentació assegurances ètiques a CEAPA, Arç Cooperativa