Manifest de suport a Càrnies en lluita, aprovat durant l'assemblea de la XES el 11 de març del 2017