El Manifest contra les falses cooperatives, aprovat dissabte 11 de març a l’assemblea de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, vol mostrar la nostra solidaritat amb la seva lluita. El reproduïm en aquesta notícia. 

Assemblea General Ordinària de la XES, dissabte 11 de març de l’any 2017

Davant de les deplorables condicions de treball que pateixen els treballadors i les treballadores del sector carni a la comarca d’Osona, volem expressar públicament la nostra solidaritat, donar suport a les seves reivindicacions i denunciar la utilització fraudulenta que una patronal sense escrúpols fa del
fet cooperatiu.

Ens manifestem en contra de la pràctica de certes empreses que obliguen els qui haurien de ser personal contractat a la seva empresa a constituir-se en cooperativa, de manera que deslaboralitzen la relació amb aquestes persones. 

Un cop constituïda la cooperativa, en contracten els serveis en règim d’arrendament de serveis i així poden obligar aquestes persones, «sòcies» d’aquestes falses cooperatives, a treballar més hores, amb menys retribució que el salari mínim i una manca absoluta de drets bàsics de qualsevol altra persona treballadora. Amb aquesta pràctica, doncs, s’aconsegueix tenir treballadors en condicions molt inferiors, de fet indignes, a les ja mínimes de la normativa laboral i convenis col·lectius aplicables.

Res no tenen a veure aquestes falses cooperatives amb els principis cooperatius, com són l’adhesió voluntària, els principis democràtics de participació i gestió de l’empresa i l’autonomia de la cooperativa.

Es fa evident, per tant, el frau de llei que volem denunciar, alhora que exigim que aquestes empreses siguin perseguides i que les falses cooperatives, obligades a ser-ho, siguin desqualificades com a tals.
Les entitats referents del cooperativisme, l’economia social i solidària, volem mostrar la nostra solidaritat i traslladar el nostre suport per desemmascarar les falses cooperatives.

No a les falses cooperatives!

Condicions dignes pels treballadors i treballadores del sector carni!