Adhesió d'Arç Cooperativa al Manifest a favor de la Cultura