0. OBJECTE I ACEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.arc.coop (en endavant, EL WEB), del que som titulars ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL (en endavant, ARÇ COOPERATIVA).

Navegar pel lloc web d’ARÇ COOPERATIVA, t’atribueix la condició de persona usuària i suposa que acceptes, totalment i sense reserves, totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal. ARÇ COOPERATIVA podrem modificar, sense notificar-ho prèviament, aquestes condicions. Si fos així, publicarem la modificació i avisarem amb la màxima antelació que sigui possible.

Per això, et recomanem llegir atentament el següent contingut en cas que desitgis accedir i fer ús de la informació i dels serveis que oferim des d’aquest lloc web.

Com a persona usuària, estàs obligada a fer un ús correcte del lloc web d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest Avís Legal. En aquest sentit, hauràs de respondre davant d’ARÇ COOPERATIVA o davant de tercers de qualsevol mena de dany o perjudici que es pugui causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l’autoritzat queda totalment prohibit. ARÇ COOPERATIVA pot denegar-te o retirar-te l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

ARÇ COOPERATIVA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informa que:

 • La nostra denominació social és: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL.
 • El nostre nom comercial és: ARÇ COOPERATIVA
 • El nostre CIF és: F58302001
 • El nostre domicili social es troba a: C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Estem inscrits al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona: BN-2171

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots utilitzar els següents mitjans:

Totes les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i ARÇ COOPERATIVA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans que hem detallat anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. Tanmateix, des d’ARÇ COOPERATIVA podem condicionar l’accés a alguns dels serveis que oferim al nostre lloc web al previ emplenament del corresponent formulari.

Com a persona usuària, garanteixes l’autenticitat i actualitat de totes les dades que ens facis arribar a ARÇ COOPERATIVA i seràs l’única persona responsable de manifestacions falses o inexactes.

A més a més, et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ARÇ COOPERATIVA i a no emprar-los per:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ARÇ COOPERATIVA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ARÇ COOPERATIVA prestem els nostres serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ARÇ COOPERATIVA o de tercers i, en cap cas, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ARÇ COOPERATIVA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altra persona usuària.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició d’altres persones, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que comptis amb l’autorització de les persones titulars dels drets o estigui legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitats publicitàries o remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda, o amb qualsevol naturalesa comercial, sense que intervingui una prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que ens pertany a ARÇ COOPERATIVA, sense que puguin entendre’s cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, com a persona usuària que accedeixes a aquest lloc web pots visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que no cedeixis posteriorment a tercers els elements reproduïts, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’ARÇ COOPERATIVA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc web atribueixi a la persona usuària algun dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per la persona titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ARÇ COOPERATIVA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni que des d’ARÇ COOPERATIVA acceptem o aprovem els seus continguts o serveis.

ARÇ COOPERATIVA no ens fem responsables de l’ús que cada persona usuària li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ARÇ COOPERATIVA excloem, fins a on ens permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, ARÇ COOPERATIVA no ens fem responsables de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ARÇ COOPERATIVA declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i que no sigui gestionada directament pel nostre administrador del lloc web. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar a la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix en aquest lloc web. ARÇ COOPERATIVA no garantim ni ens responsabilitzem del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerim, convidem o recomanem visitar-los, per la qual cosa tampoc serem responsables del resultat obtingut. ARÇ COOPERATIVA no ens responsabilitzem de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar-nos una notificació a ARÇ COOPERATIVA identificant-se degudament, especificar les suposades infraccions i declara expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’ARÇ COOPERATIVA, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (estat espanyol).

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través d’aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és la responsable del tractament de les teves dades?
 • Entitat: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL – NIF: F58302001
 • Direcció postal: C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Telèfon: 934234602
 • Correu electrònic: arccoop@arc.coop

Si vols contactar amb la nostra persona Delegada de Protecció de Dades ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL, pots enviar-nos un correu electrònic a dpo@windat.eu.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens el dret a obtenir confirmació sobre si a ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL estem tractant, o no, les teves dades de caràcter personal que t’afectin.

Si estàs interessat o interessada, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment tens dret a la portabilitat de les teves dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercitar materialment els teus drets de la següent forma: dirigint-te a la persona responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la teva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la teva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals la persona titular de les dades estigui interessada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: Atendre la teva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades
proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la teva sol·licitud
 • Interès legítim de la persona responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes segons les sol·licituds prèvies mantingudes amb la persona responsable del tractament.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.3. Tractament de les dades personals de pressupostos enviats electrònicament

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal del pressupost de les assegurances sol·licitades, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No prendrem decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o en el seu cas per al tractament de dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació del soci o sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials i/o el butlletí.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir a les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats asseguradores i reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.4. Tractament de les dades personals Curriculum Vitae (selecció de personal)

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: 

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.5. Tractament de les dades personals de les persones assegurades

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les assegurances contractades o de la relació de persona sòcia amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats; en el seu cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de soci o sòcia amb la cooperativa.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.
 • Si escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.6. Tractament de les dades personals de les persones usuàries registrades i àrea client.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o butlletins. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web i en el seu cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de soci/a amb la cooperativa.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis i/o butlletí.
A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • En el seu cas, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • En el seu cas, entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una persona usuària o del seu ordinador i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu ordinador, poden utilitzar-se per reconèixer a la persona usuària.

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quines són?

Aquest lloc web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Anàlisi estadística

Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de les pàgines web a comprendre com interactuen les persones visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre de persones usuàries i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan les persones usuàries del servei.

El detall de les cookies d’anàlisis utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

__utma __utmb __utmc _utmt__utmz _ga _gat _gid

Google Analytics

De tercers

Recollir informació sobre la navegació de les persones usuàries pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars en l’àmbit estadístic. No obté dades dels noms o cognoms de les persones usuàries ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

_YSC _GPS

Anàlisi Youtube

De tercers

Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per la persona usuària i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_gt

Analítica plataform.twitter

De tercers

S’utilitzen per a distingir a les persones usuàries i emmagatzemar un identificador de client únic. Centre de privacitat de Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Tècniques o necessàries

Són aquelles que s’utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de les xarxes socials.

El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_ct0 _external_referer __twitter_sess __guest_id

Tècnica plataform.twitter

De tercers

S’aplica en compartir la informació de la nostra web en Twitter a través de la web. Centre de privacitat de Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies

_cookie_notice_accepted _cookies _PHPSESSID

Tècnica arc.coop

Pròpia

Cookies per a gestionar el consentiment sobre avís de Cookies i controlar la sessió de la persona usuària. En la pròpia pàgina web.
Personalització o preferència

Són aquelles que permeten a la persona usuària accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de la persona usuària com per exemple el seu idioma preferit o la regió en la qual es troba.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

_PREF _VISITOR_INFO1_LIVE

Preferència YouTube

De tercers

Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

_personalization_id

Preferència plataform.twitter

De tercers

La seva finalitat és obtenir la informació sobre les preferències de les persones usuàries que han utilitzat aquest servei. Centre de privacitat de Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies

_icl _current_language _pll_language _lang

Personalització arc.coop

Pròpia

Cookie utilitzada pel gestor de continguts per a guardar les preferències d’idioma. En la pròpia pàgina web.
Publicitària

Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més informació

fr

Publicitària Facebook

De tercers

Proporciona informació a Facebook per a associar la funcionalitat del connector social. S’utilitza per a lliurar, mesurar i millorar la rellevància dels anuncis. Centre de privacitat de Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

NID _CONSENT

Publicitària Google

De tercers

Les cookies de Google serveixen per a personalitzar els anuncis, per exemple; recordar les teves cerques més recents, les teves interaccions anteriors amb els resultats de cerca o amb la publicitat d’un anunciant i les teves visites al lloc web d’un anunciant. Centre de privacidtat de Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Tu pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

Pots veure més informació sobre el teu navegador i les cookies als següents enllaços:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitges rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pots descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout