0. OBJECTE I ACEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.arc.coop i els seus subdominis i del lloc web www.nortlan.com (en endavant, EL WEB), del que som titulars ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL (en endavant, ARÇ COOPERATIVA).

Navegar pel lloc web d’ARÇ COOPERATIVA, t’atribueix la condició de persona usuària i suposa que acceptes, totalment i sense reserves, totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal. ARÇ COOPERATIVA podrem modificar, sense notificar-ho prèviament, aquestes condicions. Si fos així, publicarem la modificació i avisarem amb la màxima antelació que sigui possible.

Per això, et recomanem llegir atentament el següent contingut en cas que desitgis accedir i fer ús de la informació i dels serveis que oferim des d’aquest lloc web. 

Com a persona usuària, estàs obligada a fer un ús correcte del lloc web d’acord amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest Avís Legal. En aquest sentit, hauràs de respondre davant d’ARÇ COOPERATIVA o davant de terceres persones o entitats de qualsevol mena de dany o perjudici que es pugui causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l’autoritzat queda totalment prohibit. ARÇ COOPERATIVA pot denegar-te o retirar-te l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

ARÇ COOPERATIVA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informa que:

 • La nostra denominació social és: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL.
 • El nostre nom comercial és: ARÇ COOPERATIVA
 • El nostre CIF és: F58302001
 • El nostre domicili social es troba a: C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Estem inscrites al Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona: BN-2171

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots utilitzar els següents mitjans:

Totes les notificacions i comunicacions entre les persones usuàries i ARÇ COOPERATIVA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans que hem detallat anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. Tanmateix, des d’ARÇ COOPERATIVA podem condicionar l’accés a alguns dels serveis que oferim al nostre lloc web al previ emplenament del corresponent formulari.

Com a persona usuària, garanteixes l’autenticitat i actualitat de totes les dades que ens facis arribar a ARÇ COOPERATIVA i seràs l’única persona responsable de manifestacions falses o inexactes.

A més a més, et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ARÇ COOPERATIVA i a no emprar-los per:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ARÇ COOPERATIVA o de terceres persones o entitats; així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ARÇ COOPERATIVA prestem els nostres serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’ARÇ COOPERATIVA o de terceres persones o entitats i, en cap cas, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ARÇ COOPERATIVA o de terceres persones o entitats.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altra persona usuària.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició d’altres persones, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte que comptis amb l’autorització de les persones titulars dels drets o estigui legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitats publicitàries o remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda, o amb qualsevol naturalesa comercial, sense que intervingui una prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que ens pertany a ARÇ COOPERATIVA, sense que puguin entendre’s cedits a la persona usuària cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, com a persona usuària que accedeixes a aquest lloc web pots visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que no cedeixis posteriorment a terceres persones o entitats els elements reproduïts, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’ARÇ COOPERATIVA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc web t’atribueixi algun dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per l’entitat titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ARÇ COOPERATIVA i la persona o entitat propietària del lloc web en la qual s’estableixi, ni que des d’ARÇ COOPERATIVA acceptem o aprovem els seus continguts o serveis.

ARÇ COOPERATIVA no ens fem responsables de l’ús que cada persona usuària li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ARÇ COOPERATIVA excloem, fins a on ens permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, ARÇ COOPERATIVA no ens fem responsables de les actuacions de terceres  persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ARÇ COOPERATIVA declinem qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i que no sigui gestionada directament pel nostre administrador del lloc web. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar a la persona usuària sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferim en aquest lloc web. ARÇ COOPERATIVA no garantim ni ens responsabilitzem del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggerim, convidem o recomanem visitar-los, per la qual cosa tampoc serem responsables del resultat obtingut. ARÇ COOPERATIVA no ens fem responsables de l’establiment d’enllaços per part de terceres persones o entitats.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol persona usuària o una tercera persona consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l’ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar-nos una notificació a ARÇ COOPERATIVA identificant-se degudament, especificar les suposades infraccions i declarar expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’ARÇ COOPERATIVA, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (estat espanyol).

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través d’aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és la responsable del tractament de les teves dades?
 • Entitat: ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL
 • NIF: F58302001
 • Direcció postal: C/ Casp 43 – 08010 Barcelona
 • Telèfon: 934234602
 • Correu electrònic: [email protected]

Si vols contactar amb la nostra persona Delegada de Protecció de Dades (ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL), pots enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens el dret a obtenir confirmació sobre si ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL estem tractant, o no, les teves dades de caràcter personal que t’afectin.

Si estàs interessat o interessada, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment tens dret a la portabilitat de les teves dades.

En determinades circumstàncies, la persona interessada pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb una situació particular, la persona interessada pot oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercir materialment els teus drets de la següent forma: dirigint-te a la persona responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’entitat responsable, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la teva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la teva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada, ni prestar els serveis sobre els quals estiguis interessada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de la persona interessada: Atendre la teva sol·licitud i enviar comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les teves sol·licituds d’informació i enviar comunicacions comercials. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre no ens sol·licitis la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la teva sol·licitud
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes segons les sol·licituds prèvies mantingudes amb la persona responsable del tractament.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.3. Tractament de les dades personals de pressupostos enviats electrònicament

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal del pressupost de les assegurances sol·licitades, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No prendrem decisions automatitzades a partir de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les dades mentre es mantingui la relació comercial i, si fos necessari, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestar el servei sol·licitat o, si fos necessari, per al tractament de dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació del soci o sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de la persona interessada: Enviament de comunicacions comercials i/o el butlletí.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinatàries:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir a les obligacions legals (requisit legal).
 • En el cas que sigui necessari, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de gestionar la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments (requisit contractual).
 • Entitats asseguradores i reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.4. Tractament de les dades personals Curriculum Vitae (selecció de personal)

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Consentiment de la persona interessada: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

No cedirem dades a terceres persones o entitats, excepte per obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països: 

 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.5. Tractament de les dades personals de les persones assegurades

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les assegurances contractades o de la relació de la persona sòcia amb la cooperativa, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si fos necessari, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats; si fos el cas, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de la persona sòcia amb la cooperativa.
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviament de comunicacions comercials.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d’Estalvi, Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
 • Entitats financeres, amb la finalitat d’efectuar els pagaments corresponents.
 • Si s’escau, empresa de missatgeria o transport, amb la finalitat de la gestió de la recollida, el seguiment i el lliurament dels enviaments.
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.6. Tractament de les dades personals de les persones usuàries registrades i àrea client

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis i/o butlletins. En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió i, si fos necessari, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Registre i posterior gestió de les sol·licituds de les persones usuàries de la web i, si fos necessari, per al tractament dades relatives a la salut, social i relacionat, segons excepció de l’art. 9.2.h de RGPD i la relació de la persona sòcia amb la cooperativa.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials via electrònica sobre els nostres productes i serveis i/o butlletí.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • Empreses asseguradores o reasseguradores, amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats.
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades i gestionar el hosting del correu electrònic. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de l’existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pots consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

7. Tractament de les dades personals del sorteig #aCoopDePedal

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar el control, el seguiment i la gestió del sorteig així com la publicació d’imatges de les persones guanyadores amb els premis. En el cas que no ens facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No prendrem decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Totes les dades se suprimiran quan finalitzi el sorteig, sempre respectant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

T’indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el sorteig.
 • Interès legítim de l’entitat responsable: Enviar comunicacions comercials i noticies del seu interès.
 • Consentiment de la persona interessada: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’entitat.
A quines destinatàries es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran a les següents destinatàries:

 • Tots els mitjans informatius que utilitzem per a la publicació del sorteig, amb la finalitat de comunicar les fotografies de les persones guanyadores amb el premi a través dels mitjans informatius d’ARÇ COOPERATIVA.
Transferències de dades a tercers països
 • Facebook, https://es-es.facebook.com/privacy
 • Instagram, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pots consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Linkedln, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pot consultar informació addicional
  a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Mailchimp, amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials i butlletins. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: clàusules de protecció de dades. Pots consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Twitter, amb la finalitat de publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través del: Consentiment explícit de la persona interessada. Pots consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.