Entrevista a Joan Segarra, director, de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Una escola cooperativa és una escola fonamentalment innovadora, tant pel que fa a les propostes pedagògiques com al model de gestió, ja sigui des de la cooperativa de treball de mestres o la de consum de pares i mares. El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola.

De quina manera intercoopera la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya? Pots citar alguns projectes d’intercooperació del cooperativisme d’ensenyament?

La Federació agrupa escoles que tenen el treball en xarxa com una de les claus de la seva tasca. Per això, en tant que representants del moviment cerquem totes les sinergies possibles. En aquest sentit tenim convenis i acords de col·laboració, entre d’altres, amb la Federació de Cooperatives de Treball, Coop 57, Arç o Caixa d’Enginyers.
Finalment, ens agradaria saber quines relacions té el moviment cooperatiu català amb el món de les finances ètiques i solidàries.

Com comentava abans, som socis de Coop 57 i tenim acords amb Caixa d’Enginyers i Arç Cooperativa. Per nosaltres vincular-nos a aquests espais i que les nostres escoles coneguin les seves propostes facilita l’aproximació d’aquesta realitat als socis de les cooperatives. A més, volem arribar també als nois i noies incorporant el tema de finances ètiques a través del projecte de creació de cooperatives d’alumnes que duem a terme.