• SERYES compleix quatre dècades de vida reivindicant-se com un actor imprescindible per la promoció de l’assegurança ètica a l’Estat espanyol
  • Arç Cooperativa i SERYES mantenim el projecte CAES de promoció de l’assegurança gestionada amb criteris ètics a l’economia social i solidària

El passat 20 de juny, una delegació d’Arç Cooperativa vam viatjar fins a Madrid. No ens volíem perdre l’acte de celebració dels quaranta anys de la corredoria d’assegurances SERYES. SERYES, amb seu a la capital espanyola, és una corredoria d’assegurances que disposa, com Arç Cooperativa, del segell EthSI de qualitat ètica i solidària. Aquest certificat valora el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

La corredoria entén que el “sistema financer ha de prestar un servei de la societat”. Per aquest motiu, SERYES basa la seva gestió en els principis i valors de les finances ètiques. La corredoria d’assegurances ha demostrat una dilatada Responsabilitat Social Empresarial al mateix temps que procuren minimitzar la seva petjada mediambiental. A més a més, SERYES té una clara vocació social. Un exemple és que el 90% del capital de l’empresa és col·lectiu, fet que reflecteix la seva orientació cooperativista. En aquest sentit, situa el benestar de les persones al centre de la seva activitat. En darrer lloc, la seva política d’inversió està èticament orientada i no té caràcter especulatiu.

Per aquests motius, entre molts d’altres, l’Observatori de les Finances Ètiques els acredita, any rere any i des de fa més d’una dècada, amb el certificat EthSI.

CAES, un projecte d’Arç Cooperativa i SERYES per l’assegurança ètica

Fa més de deu anys que Arç Cooperativa i SERYES vam engegar un projecte d’intercooperació per promoure l’assegurança ètica en l’economia social i solidària. Es tracta del projecte CAES. A través d’aquesta associació, les dues corredories d’assegurances participem en la Taula de Finances Ètiques de REAS Red de Redes. Alhora, estem duent a terme una important tasca per situar els valors i els principis de l’assegurança ètica dins del sector de les finances ètiques i de l’economia social i solidària.

Gràcies al projecte CAES, SERYES i Arç Cooperativa hem potenciat la nostra presència en diferents espais d’intercooperació i d’articulació del mercat social i de construcció d’una economia al servei de les persones i el medi-ambient.

Des d’Arç Cooperativa volem aprofitar l’ocasió per felicitar el recorregut de SERYES i reivindicar-lo com un actor clau en el desplegament de l’assegurança gestionada amb criteris ètics a l’economia social i solidària. Per molts anys, companyes!