L’Aliança Internacional Cooperativa ha codificat deu valors que es troben al centre de l’excel·lència del cooperativisme. Els valors recopilats són l’ajuda mútua, la responsabilitat comuna, la democràcia, l’equitat, la igualtat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència, la responsabilitat social i les cures. És el compromís amb aquests valors el que fa que les cooperatives siguin part i motor d’un moviment internacional transformador com és l’ESS.

Malgrat que la forma particular d’articular-se i estructurar-se, i la seva independència, són algunes de les característiques que permeten identificar una cooperativa, sense aquest compromís ferm ideològic les empreses no tindrien el factor de canvi socioeconòmic que les fa úniques i les consolida com una alternativa sòlida al capitalisme. El cooperativisme és, per tant, un moviment social i un exemple de voluntat transformadora. 

Aquest llistat de valors va sorgir arran d’un diàleg global amb vora 10.000 trobades internacionals. Les cooperatives es troben arreu del mapamundi i sorgeixen amb tota mena de formes, mides, objectius i estructures. Així doncs, també cada context dóna unes implicacions morals diferenciades a aquests valors: malgrat que el cooperativisme acostuma a ser més estricte en l’estructura, d’altra banda és més flexible per adaptar-se a les cultures locals. Per exemple, no totes les cooperatives poden portar a terme el compromís d’una educació, entrenament i formació continuats a les seves persones sòcies -però no per això deixen de combregar amb els valors de l’ESS.

L’impacte d’aquest conjunt de valors integrals al sector cooperativista és difícil de mesurar, però hi ha evidències que suggereixen que els projectes empresarials amb valors intrínsecs actuen de formes diferenciades a les de les empreses capitalistes. Per exemple, el simple fet d’actuar com a referents i models entre elles, des de la perspectiva de la col·laboració i la cooperació entre iguals, ja fa que es comparteixin uns coneixements i sabers propis. Això obre o amplia el camí perquè hi hagi més iniciatives i projectes que es pugin al carro de l’economia social i solidària, seguint l’experiència dels referents més sènior o bé proposant noves idees que creixen a partir del camp ja conreat.

Una de les formes d’auditoria creades a partir de l’ESS mateixa és el Balanç Social. Aquesta eina permet recopilar, contrastar i compartir informació del funcionament, l’organització, les activitats comercials, les relacions de proveïdors, la qualitat laboral i professional, etc. entre entitats i cooperatives. D’aquesta manera, l’ESS ensenya el cor públicament i se sotmet a un escrutini ètic. Enguany 180 organitzacions de la XES i del mercat social han fet aquesta auditoria. Nosaltres ben aviat compartirem la nostra avaluació.