El mes de novembre d’aquest any 2024, Barcelona serà el lloc de confluència dels diferents actors del sector assegurador interessats a incorporar una mirada ètica, social i ambiental tant a les inversions com al funcionament. L’esdeveniment, organitzat pel segell d’àmbit europeu EthSI d’assegurances ètiques, que avalua i acredita el compliment dels criteris ètics en companyies i productes asseguradors, comptarà amb veus destacades de l’àmbit professional i acadèmic en l’àmbit nacional i internacional. Serà un espai de trobada i reflexió per compartir bones pràctiques, identificar els reptes de futur i valorar les estratègies per avançar-hi.

Aquest esdeveniment arriba 6 anys després del I Fòrum Internacional d’Assegurances Ètiques, celebrat el març del 2018 també a Barcelona. En aquella ocasió, es va comptar amb la participació de 15 entitats diferents, entre administracions públiques, companyies i corredories d’assegurances  i altres organitzacions que formen part d’un sistema integral de finances ètiques on les assegurances ètiques tenen un rol important. A la primera edició del Fòrum, es van compartir experiències de Bèlgica, França i Itàlia, complementant les experiències estatals d’incorporació criteris ètics i socials vinculats al món de l’assegurança.

Amb les dades del darrer Baròmetre de les Finances Ètiques publicat per l’Observatori de les Finances Ètiques, es va posar en relleu que, amb un volum de primes de 1.222 milions d’euros i 3,8 milions de pòlisses gestionades per les 10 entitats registrades amb el segell EthSI, el sector assegurador ètic es troba en un moment de creixement que aquest Fòrum Internacional vol consolidar i continuar impulsant.

Arç Cooperativa, compromesa amb l’assegurança ètica i solidària

Des d’Arç Cooperativa, corredoria d’assegurances acreditada amb el segell EthSI amb el màxim nivell de registre, celebrem que aquest novembre tingui lloc el II Fòrum Internacional d’Assegurances Ètiques. Defensem que els espais per conèixer-nos i compartir experiències són necessaris en l’objectiu compartit d’enfortir l’assegurança ètica i solidària. Arç Cooperativa som sòcies de Finançament Ètic i Solidari – FETS i som una de les sòcies del projecte d’intercooperació CAES per la promoció de l’assegurança ètica a l’economia social i solidària arreu de l’Estat espanyol.