El Fòrum Global de l’Economia Social (GSEF2016) d’enguany s’ha celebrat del 7 al 9 de setembre a Mont-Real. Barcelona hi ha participat, formant part dels governs locals i dels representants de la societat civil que s’han donat trobada a Canadà. 

Sota el títol “Govern locals i actors de l’economia social”, la 3a edició de la conferència del GSEF ha proposat un programa de trobades, xerrades i visites a experiències reals i casos d’èxit d’Economia Social a Canadà. Aquí us volem compartir la declaració final del GSEF2016.

Declaració final Fòrum Global de l’Economia Social 2016

En tot el planeta, constatem un increment de desigualtats d’ingressos, una polarització de societats, una exclusió social persistent o en augment i una incapacitat a resoldre els desafiaments ecològics. A això s’agrega un desafiament polític important: gestionar l’increment urbà garantint una qualitat de vida adequada, un accés als serveis de base als ciutadans (habitació, aigua, sanejament, energia, transport, seguretat, etc.) i un entorn favorable a la realització i a l’apoderament individual i col·lectiu.

Compromís en favor de l’Economia Social i Solidària

Nosaltres, les 1 500 persones presents en el Fòrum GSEF2016 a Mont-real, provinents de 330 ciutats de 62 països, reafirmem amb força que una ciutat més intel·ligent, equitativa i sostenible és possible i que un model de desenvolupament econòmic que posiciona a l’ésser humà al centre de l’activitat econòmica, social i política, existeix. La cridem Economia Social i Solidària (ESS).

La ESS apunta simultàniament l’eficàcia econòmica, la inclusió social, un desenvolupament durable i un augment de la participació en el funcionament de l’economia i en el desenvolupament urbà. Les cooperatives, les empreses comunitàries, les empreses socials, les mútues de crèdit i de segur, la finança solidària, les organitzacions sense finalitats de lucre constitueixen en conjunt la ESS. El sector filantrop i els inversors socials contribueixen igualment al seu desenvolupament. Aviat la ESS abasta tots aquells que no posicionen l’augment del lucre com a objectiu principal o exclusiu de les seves activitats econòmiques. Per progressar, aquesta ESS ha d’assumir l’espai que li correspon al costat de l’economia privada i del sector públic.

La ESS és essencial per a totes les societats i interpel·la el nostre model actual de desenvolupament. És particularment una font d’esperança per a les persones i els grups vulnerables que no troben ocupació decent, allotjament o serveis adaptats i accessibles i l’existència dels quals no és conforme als estàndards mínims de condicions de vida. La ESS fomenta el desenvolupament de models que protegeixen el medi ambient a través de l’apropiació de recursos naturals per la col·lectivitat i a través de formes de producció sostenible. La ESS és també la base d’una revitalització de la democràcia participativa posant l’acció ciutadana com a centre de l’activitat econòmica i social. El sistema de participació democràtica i de presa de decisió, inherent a la ESS, és indispensable per fer front als nostres desafiaments.

Resolucions

Basant-nos en la força de la declaració de Seül 2013, per afavorir el desenvolupament de les nostres ciutats, ens comprometem a:

  • Reconèixer el rol central de les organitzacions de la ESS per superar els desafiaments actuals i promoure una democràcia participativa renovada;
  • Multiplicar els espais de governabilitat participativa;
  • Construir un moviment inclusiu per a tots els homes i totes les dones, de totes les edats i de tots els orígens;
  • Establir col·laboracions públic-privat-col·lectiu per respondre a les necessitats i a les aspiracions de les nostres comunitats;
  • Compartir les nostres visions, les nostres experiències i els nostres èxits amb la finalitat de promoure la innovació social, particularment mitjançant les activitats de CITIES, un
    soci estratègic de GSEF;
  • Reconeix i dóna suport als joves com a actors importants per al futur del moviment de la ESS.