La Reas RED ha fet una infografia on mostra el Balanç Social de l’Economia Social Solidària a territori espanyol l’any 2016. No només ens sembla interessant perquè exposa l’estat de la qüestió de l’ESS, sinó que a més també fa una bona síntesi dels valors essencials per dur a terme una auditoria social dels ens que formem part d’aquesta economia cooperativa.

Podreu trobar l’informe complet en aquest enllaç al web de Reas RED.

Info_Auditoria_social_estatal_2016