A Sentit Crític, Alba Gómez escriu un article sobre espais de cooperativisme i cooperació entre projectes diferents però que comparteixen la mateixa voluntat d’aprendre i emmarcar-se en l’Economia Social Solidària. Parlen de casa nostra, la seu del Grup Ecos al carrer Casp de Barcelona.

cotreball

Podeu llegir-ne aquí un fragment, però us recomanem que llegiu sencer l’article a l’enllaç original!

A continuació proposem una ruta per diferents espais que acullen projectes empresarials i iniciatives socials i que disten molt de ser quatre parets. Dins d’aquests sostres, desenes d’emprenedores, cooperativistes i activistes nodreixen els seus llocs de feina amb temps per crear, per compartir i per imaginar de manera col·lectiva. Són els espais de cotreball amb vocació transformadora.

“El coworking o cotreball ha crescut els darrers anys per dues raons: d’una banda, per l’elevat preu dels lloguers, que ha dut la gent a compartir, i de l’altra, per la reducció de la dimensió dels projectes emprenedors, que són cada vegada més petits per ocupar despatxos grans”. Així ho explica Jordi Garcia, expert en cooperativisme del LabCoop i de l’Apòstrof. Segons ell, també hi ha altres raons, menys pragmàtiques, per sortir de casa o d’un despatx aïllat i compartir local: “Treballar en espais que donen importància al contacte i al coneixement mutu, així com a la hibridació de projectes”.

La seu del Grup Ecos, al carrer Casp de Barcelona

Aquests són els objectius que persegueix un dels espais de cotreball emblemàtics de l’economia solidària a casa nostra: els locals del Grup cooperatiu Ecos, situats al cor de l’Eixample barceloní: als carrers Casp, 43 i Bailèn, 5. “Fer cotreball al Grup Ecos facilita molt la intercooperació, així com la creació de projectes d’innovació social perquè, si no compartíssim local, la voràgine diària no ens deixaria reflexionar sobre àmbits que no són estrictament els que tractem”, explica Solange Hilbert, sòcia de la cooperativa d’advocades Iacta. Iacta és una de la quarentena d’empreses i entitats que comparteixen aquests dos locals i que tenen característiques molt diverses: cooperatives d’arquitectes, de sociòlogues, d’economistes, de periodistes (CRÍTIC és una d’elles), però també emprenedores i expertes en innovació i participació, associacions de drets humans, de consum responsable i fins i tot una banca ètica, com és Fiare.

Podeu llegir l’article sencer clicant aquí.