Ens han convidat a participar a una jornada per explicar les assegurances per l’activitat no castellera. Es tracta de la Cinquena trobada de bones pràctiques de gestió castellera, on s’abordaren les obligacions dels equips directius. Serà el dissabte 1 de juliol, a la Fira de Reus. 

En Javier Gómez, soci d’Arç Cooperativa, farà una xerrada titulada “Les assegurances per l’activitat no castellera”. En aquesta explicarà el Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives. Es tracta d’una eina que en Javier va compilar, en col·laboració amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat, per clarificar les necessitats i obligacions en matèria de pòlisses per a les entitats associatives catalanes.

El mapa, (consultable en format pdf), defineix les normatives que inclouen obligacions pel que fa a la contractació d’assegurances,explica de forma clara i rigorosa la resposta asseguradora a la legislació vigent i les millor solucions per cada cas. També ofereix un ventall de situacions reals que permeten a les entitats i als agents públics visualitzar la seva realitat segons unes variables molt pràctiques i senzilles. Finalment, vol orientar les entitats sobre altres assegurances no obligatòries que poden ser del seu interès.

Aquesta Cinquena trobada de bones pràctiques de gestió castellera està organitzada per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i pels Xiquets de Reus. La Coordinadora és una entitat que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de vetllar pels interessos comuns de les colles castelleres, fomentar el món casteller i, sobretot, per fer que els riscos inherents a l’activitat que duen a terme quedessin garantits sota la cobertura d’unes pòlisses adequades. Actualment, la Coordinadora -l’única entitat que agrupa les colles castelleres- està formada per més de seixanta colles. És regida per una Junta Directiva formada pels representants de dotze colles, repartides per tota la geografia catalana, elegits en Assemblea cada tres anys.