El Balanç Social és una eina bàsica de transparència, fiscalització i avaluació per les cooperatives. La Xarxa d’Economia Social Solidària ens va preguntar per què vam decidir fer-lo. Us compartim les respostes que vam donar! 

Article publicat originalment a la pàgina web del Mercat Social.

Durant tot el 2016 des de la comissió de balanç social de la XES vam treballar amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Roca i Galès en l’elaboració de la Guia Tècnica per a l’Elaboració del Balanç Social. Un dels capítols d’aquesta guia titulat “Casos d’estudi: experiències pràctiques d’elaboració de balanç social”, il·lustra de manera pràctica les motivacions, les aplicacions i els usos d’organitzacions que expliquen la seva experiència amb el balanç social. A continuació, us fem un breu recull.

La cooperativa ARÇ, serveis integrals d’assegurances, és una cooperativa que neix el 1983, inspirada en el cooperativisme autogestionari i amb el convenciment que aquest és compatible amb una gestió i organització empresarials òptimes. La cooperativa està formada per 16 persones (15 sòcies i 1 assalariada).

– Motivacions

La motivació d’aquesta cooperativa per fer balanç social es basa en tres aspectes. En primer lloc, els ajuda a avaluar i millorar la gestió en els àmbits de la qualitat democràtica, igualtat, medi ambient, i compromís social. En segon lloc, els hi dóna l’oportunitat de comunicar i fer visibles els valors de la cooperativa als agents externs com els clients o proveïdors. I per últim, s’emmarca dins de l’estratègia global de la cooperativa de posicionar-se dins de l’àmbit econòmic del mercat social i del sistema de finances ètiques.

– Aplicació i ús

La cooperativa veu el balanç social com una eina que permet múltiples aplicacions. D’una part, la millora de la gestió interna de la cooperativa, fent ús especialment, de l’enquesta de qualitat laboral. D’altra banda, inclouen mesures en el pla de gestió segons els resultats del balanç social amb l’objectiu de millorar resultats. També ajuda a millorar el sentiment de pertinença i el grau d’implicació de les persones que formen part de la cooperativa, i a posicionar externament a l’organització. En aquest sentit, gràcies al balanç social, recullen la informació necessària per obtenir la certificació d’assegurances ètiques EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance).