Un any més, fem el Balanç Social de l’activitat d’Arç Cooperativa, per reflexionar sobre quins passos hem donat, què hem après i com podem millorar. El Balanç Social és una eina de l’Economia Social Solidària que ens permet fer una anàlisi qualitativa i quantitativa d’aspectes socials, econòmics i mediambientals del nostre projecte i avaluar-ne l’evolució. 

L’Helga Rovira, sòcia de la cooperativa, és l’encarregada de recollir i elaborar aquesta memòria social. Es presentarà al juliol i el tindreu disponible al web propi de les memòries de sostenibilitat. L’Helga comenta que, durant l’any 2016, hi ha hagut força modificacions en la composició de l’equip i les formes d’organitzar-nos. Això es veurà reflectit a l’informe que elaborem, explicant què ha canviat i per què.

“Hem participat molt activament amb la XES per promoure l’eina del Balanç Social. Considerem que ens reforça en diferents àmbits i que és molt necessària. Especialment a cooperatives com la nostra, que s’emmarca en el sector de les finances ètiques“, explica l’Helga.

Pel que fa als aspectes pràctics, és el segon any que es pot fer servir la nova eina digital que la XES ofereix. “Es nota l’expertesa, perquè ha estat un procés molt més fluid enguany”, opina l’Helga. No obstant això, sí que remarca que potser els tempos són un pèl ajustats. “Un cop més, tancarem el balanç social al límit del calendari, perquè la feina del dia a dia ens deixa poc marge per dedicar-nos-hi. Una possible proposta seria que aquesta eina digital estigués disponible ja des de principis d’any”, per així tenir més flexibilitat per treballar-hi.

Finalment, un altre aspecte que l’Helga avança del contingut del balanç social del 2016 fa referència al compromís social d’Arç Cooperativa. L’any 2016 haurem destinat vora 81.000 euros a projectes socials, associacions, federacions i altres tipus d’organitzacions i xarxes de l’àmbit de la cultura, l’ensenyament, el medi ambient, la inserció en l’esport, en el treball, etc. amb qui tenim acords de col·laboració”. “Enguany hem decidit considerar aquests acords en el balanç social, atès que”, explica l’Helga, “volem posar de manifest aquesta col·laboració i fer un retrat més precís del funcionament d’Arç”.

El mirall de l’ESS

Com expliquen al web de la XES, el Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions empren els resultats per millorar internament. Alhora, permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Social Solidària i el Mercat Social.

Avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.

Per a fer-ho, es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general a omplir per part de l’empresa; i també a tres conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries. Amb tot això s’obté de forma automàtica l’informe que descriu i mesura les seves aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes per al llarg d’un exercici.