Ja podem anunciar la signatura d’un conveni de col·laboració entre Arç Cooperativa i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC). Aquest document constituirà una plataforma facilitadora per al desenvolupament d’altres futures col·laboracions en el marc de l’impuls de l’economia social i solidària.

En aquest acord, Arç Cooperativa ens comprometem a desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les persones associades a l’APDC, basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.

També oferirem la nostra expertesa en consultoria de programes de pòlisses, amb assessorament, diagnosi i proposta d’optimització. Finalment, ens encarregarem de la gestió de programes, amb criteris que donin preferència a les assegurances ètiques i a la negociació en col·lectiu.

L’APDC, el “Sindicat de la Dansa”

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) és una associació de caràcter sindical i sense ànim de lucre. Va ser creada l’any 1987 amb l’objectiu d’agrupar els professionals de la dansa catalana i defendre els seus interessos. Per això inclou a ballarines, coreògrafes, pedagogues, especialistes en salut i dansa, productores i gestores culturals, mànagers de companyies, i totes aquelles persones que tenen una activitat professional relacionada amb el sector. També inclou a les estudiants d’aquesta disciplina, que en el futur formaran part del gruix professional.

L’APCD representa més de 450 persones sòcies davant les institucions públiques i privades, promovent i donant suport a iniciatives per millorar les seves condicions laborals i ajudant al seu desenvolupament professional. En els seus objectius es marquen cohesionar i enfortir el sector de la dansa en general, per tal d’augmentar el prestigi de la professió i fomentar una major presència i reconeixement de la dansa a la societat.

Per aquest motiu, una de les activitats que desenvolupen és la celebració del Dia Internacional de la Dansa, que té un important ressò a la societat catalana, i els Premis Dansacat, que tenen com a objectiu donar visibilitat i reconeixement al sector.