Recentment s’ha publicat la primera investigació sobre finances ètiques i sostenibles a Europa, feta per la Fondazione Finanza Etica. L’informe l’han fet Matteo Cavallito, Emanuele Isonio i Mauro Meggiolaro.

Aquest estudi, que a principis del 2018 estarà disponible en castellà, tenia dos objectius. En primer lloc, demostrar a qui ja inverteix de forma sostenible l’impacte real que estan tenint a l’economia. En segon lloc, explicar a qui encara no coneix les finances ètiques com es diferencien de la banca tradicional i, alhora, com permeten conservar o augmentar el valor econòmic dels estalvis amb un plus afegit de respecte al medi ambient, al dret a un habitatge digne o a l’accés a una alimentació sana.

El conjunt de les activitats de les finances ètiques i sostenibles d’Europa, descrites en aquest informe, equivalen a 715.000 milions d’euros. Pràcticament el 5% del Producte Interior Brut de la Unió Europea. En aquesta suma no s’hi ha inclòs cap producte financer o creditici que tan sols es defineix com a ètic però que no compleix els criteris de sostenibilitat i responsabilitat social.

D’aquests 715.000 milions, 39.800 milions representen els actius de vora trenta bancs ètics i sostenibles europeus. Aquests, a finals del 2016, havien concedit crèdits per un total de 29.330 milions d’euros a desenes de milers de projectes d’inclusió social, cultura, intercooperació internacional i molts altres. A més, la inversió a fons socialment responsables implica que la banca ètica no inverteix en armes, jocs d’atzar, tabac o energies contaminants, entre altres.

S’han concedit microcrèdits des de la banca sostenible a 750.000 ciutadanes europees, préstecs de pocs milers d’euros que han ajudat a posar en marxa activitats empresarials o fer front a necessitats temporals de liquiditat. Homes i dones que no haurien aconseguit finançament d’un banc tradicional perquè se’ls considera “no finançables”: persones en situació d’atur, amb una feina precària o poc remunerada, o joves sense capital. A Europa, el total de microcrèdits concedits suma 2.540 milions d’euros. 

Si voleu conèixer més sobre l’impacte de les finances ètiques a la Unió Europea, us recomanem que llegiu aquest complet informe!