Una de les vies per difondre el mercat social i les economies alternatives al capitalisme és a través de l’acadèmia i de l’educació. Per això celebrem el nou Postgrau en Economia Social i Solidària de l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El projecte d’aquests estudis de grau superior sorgeix de la trobada entre els àmbits universitari, cooperativistes i de l’administració pública local. A Barcelona tenim un panorama en creixement pel que fa a l’ESS i al mercat social. Això es tradueix en diverses iniciatives que difonen el cooperativisme entre la ciutadania. En aquest postgrau cooperen la UAB, l’Ajuntament de Sabadell i el Teler Cooperatiu/Ateneu Cooperatiu del Vallès. Compta amb el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, el programa Aracoop, la Fundació Roca i Galès, i la Xarxa d’Economia Social (XES), entre d’altres. A més, en l’equip de professorat hi ha diversos noms que us ressonaran dels espais cooperativistes del mercat social català.

Com expliquen al web dels estudis, “el seu objectiu principal és construir un marc conjunt d’aprenentatge, formació i debat al voltant de l’Economia Social i Solidària, és a dir, al voltant de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l’economia social i solidària. Posant èmfasi en la construcció i consolidació de projectes econòmics, i en la definició de noves estratègies de transformació del model actual de desenvolupament socioeconòmic.”

El postgrau segueix una metodologia innovadora i s’estructura seguint el fil del disseny i posada en marxa d’un projecte nou o d’un vessant innovador en un projecte ja existent. Aquesta metodologia aposta per resseguir els elements claus de l’Economia Social i Solidària aportant alhora el marc teòric, la teoria aplicada necessària i la pràctica.

El disseny dels continguts del postgrau es basa en dos eixos principals:

  • el primer ordena de forma cronològica els tres mòduls que s’ofereixen, motivant la introducció de continguts successivament més específics dins el marc de l’ESS: les idees; les propostes concretes; i els mecanismes per dur-les a la pràctica.
  • el segon eix manté tres enfocaments complementaris dins de cada mòdul, incidint en les diverses facetes que s’integren en el curs: l’impuls d’iniciatives de l’EES; l’anàlisi de polítiques públiques d’impuls a l’ESS; i l’estudi d’experiències i els seus impactes al territori.