Com ja us explicàvem a l’octubre, enguany colaborem amb el Centre de Serveis a les associacions Torre Jussana, de la ciutat de Barcelona. Oferim un assessorament personalitzat a les associacions en matèria d’assegurances.

El servei té una periodicitat mensual. A través de la inscripció prèvia, les associacions poden reservar un espai d’atenció personalitzada i individual, en sessions de 45 minuts. També hi la possibilitat de fer consultes per correu electrònic. Aquestes sessions es fan un dimarts al mes, amb la següent calendarització:

  • 16/01
  • 13/02
  • 13/03
  • 17/04
  • 15/05
  • 19/06
  • 10/07

Les associacions tenen tot un seguit de deures i drets relacionats amb les assegurances que cal contractar per a la seva activitat. Arç Cooperativa tenim una àmplia experiència en oferir productes personalitzats que s’ajusten a les necessitats de cada col·lectiu. Ho fem apostant per promoure les finances ètiques, a més de l’expansió de l’economia social solidària i del mercat social.

Comptem amb el suport i la confiança de molts grups associatius del món de la cultura popular, per exemple. Hem signat acords amb grups tan diversos com els Tres Tombs, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), la Federació d’Ateneus Cooperatius (FAC), el Bestiari Festiu i molts altres exemples.

D’altra banda, per facilitar la comprensió d’aquestes necessitats asseguradores, vam col·laborar en la publicació del Mapa d’Assegurances per a activitats culturals i associatives. Amb aquest document, les entitats del sector cultural podran conèixer amb detall quines pòlisses han de contractar en funció de la legislació actual.

El mapa, (consultable en format pdf), defineix les normatives que inclouen obligacions pel que fa a la contractació d’assegurances,explica de forma clara i rigorosa la resposta asseguradora a les normatives vigents i les millor solucions per cada cas.

També ofereix un ventall de situacions reals que permeten a les entitats i als agents públics visualitzar la seva realitat segons unes variables molt pràctiques i senzilles. Finalment, vol orientar les entitats sobre altres assegurances no obligatòries que poden ser del seu interès.