El primer Fòrum Internacional de les Assegurances Ètiques es va celebrar el passat 15 de març a Barcelona. Hi va participar un dels socis de la nostra cooperativa, l’Alfonso Bolado. Durant la jornada es va constatar la permanent evolució i transformació de les assegurances ètiques per ampliar productes sense perdre l’essència i el compromís.

Durant el Fòrum sobre les finances ètiques també en les pòlisses, es va presentar un dels elements de valor més importants de les assegurances ètiques: el segell EthSI, el primer a Europa que certifica una gestió responsable i solidària. Com va explicar Sergi Salabert de FETS, és una “una eina per facilitar a les persones consumidores l’elecció més responsable”. La presidenta d’aquesta mateixa organització, Maria Antònia Bartolí, va incidir en que “és imprescindible recuperar els valors originaris de les assegurances com la mutualitat, l’equitat i la transparència, però també incorporant els principis de les finances ètiques de la democràcia i la participació”.

A les diferents taules es van abordar idees força que hem volgut recopilar aquí breument. En primer lloc, es va constatar la diversitat d’estratègies de materialització de l’assegurança ètica dins els paràmetres de la banca responsable. També cal difondre el compromís de les companyies acreditades amb el segell EthSI, per exemple explicant les bones pràctiques que segueixen per a transformar el sector. Alhora, es va posar en evidència la necessitat d’aplicar els criteris de valoració de la finança ètica a l’assegurança. Criteris com l’exclusió, l’impacte positiu, best-in-class, la integració de criteris ESG, el compromís accionarial…

Durant la intervenció del nostre soci, Alfonso Bolado va destacar el potencial transformador d’una assegurança èticament orientada cap a pràctiques socials i econòmiques més justes, transparents i solidàries. El suport mutu és l’origen radical d’aquesta assegurança compromesa. Bolado va posar èmfasi en la necessitat d’engrossir la xarxa i els àmbits d’influència de la banca ètica en el context del mercat social.

Finalment, també va parlar de com cal invertir esforços en les pràctiques pedagògiques. Cal difondre i explicar la banca ètica, quins valors la defineixen i quins beneficis socials comporta. A més, també és necessari implicar a les persones consumidores no com receptores passives d’un producte, sinó com a agents actives d’un canvi social que transformi la societat, localment i globalment. D’altra banda, això faria evolucionar la demanda i el disseny de nous productes de finances ètiques. De retruc, cal posar al centre el compromís progressiu amb la distribució d’uns productes asseguradors exclusivament EthSI.

Podreu trobar més informació sobre les taules de la jornada en l’article que ha publicat FETS resumint els continguts dels debats al fòrum. De ben segur aquesta jornada ha estat la primera de moltes trobades internacionals per fer evolucionar i promoure l’assegurança compromesa.