El passat 19 de maig es va celebrar la cerimònia d’entrega dels Premis FAPAC 2018. Des d’Arç Cooperativa vam patrocinar el quart i cinquè premis en les tres categories. Us expliquem com va anar l’entrega i quins projectes han estat premiats! 

Des del 2013 els Premis FAPAC premien les accions educatives i participatives impulsades per les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de les escoles catalanes federades. Els entrega la FAPAC, la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya. La nostra corredoria d’assegurances ha patrocinat dos premis  a cada categoria: el quart i el cinquè projectes classificats.

Les categories han estat “Tothom a l’AMPA”, “AMPA Solidària” i “Fem xarxa per l’èxit educatiu”. Els projectes premiats són els següents:

Què fa la FAPAC?

La FAPAC ofereix suport a totes les AMPA per tal de facilitar-ne l’activitat. Actua com a agent d’influència social i política, per fer escoltar la veu de les famílies d’alumnat, i fomenten la participació associativa. A les AMPA els hi ofereix assessorament, formació i tot un seguit d’assegurances que es contracten des de la nostra corredoria.

Aquestes assegurances inclouen la Responsabilitat Civil (RC) i les pòlisses d’accidents. Totes les AMPA federades tenen a la seva disposició l’assegurança de RC que cobreix totes les seves activitats i les d’aquelles persones delegades que la duen a terme, siguin assalariades o voluntàries. Aquesta pòlissa és de contractació obligada segons la legislació vigent. D’altra banda, la pòlissa d’accidents és de contractació voluntària, però molt recomanable si l’associació organitza activitats. Cobreix tots els accidents que es puguin donar durant el desenvolupament d’activitats extraescolars al llarg de l’any.

A més, la FAPAC dóna impuls a projectes i accions d’interès per a les AMPA. Els premis FAPAC són una de les vies per ajudar i donar valor als projectes que neixen en aquestes associacions escolars, que contribueixen a millorar les relacions entre famílies i centre educatiu, el benestar de l’alumnat, l’acollida a infants acabats d’arribar a les escoles i que ajuden a construir una parentalitat positiva.