Tenim en marxa una col·laboració amb la Federació de Grups de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana per la qual Arç Cooperativa gestionem les assegurances de tots els conjunts teatrals federats. Com sabeu, la cultura popular i l’associacionisme són un dels àmbits on treballem habitualment i que coneixem en profunditat. 

Actualment, per aquesta col·laboració entre la federació valenciana i la nostra corredoria, gestionem les pòlisses de Responsabilitat Civil de les activitats que organitzen i les assegurances de Responsabilitat Civil de les persones integrants de les Juntes Directives. La Federació de Teatre Amateur valenciana agrupa més de 100 associacions teatrals a Castelló, València, Alacant… que estan assegurades amb Arç Cooperativa.

Alhora, també oferim la possibilitat de contractar pòlisses d’accidents a tothom qui forma part d’aquesta federació. Aquesta pòlissa dóna cobertura als membres dels grups de teatre amateur federats durant actuacions, assajos i desplaçaments.

Tal com fem amb la cultura popular catalana al Principat, col·laboracions com aquesta són una manera d’ampliar al País Valencià les relacions estretes amb aquest àmbit associatiu. A Catalunya ja fa anys que treballem i tenim acords amb entitats, federacions i associacions de cultura popular de tota mena; a les Illes Balears, també tenim algunes aliances fermes, com per exemple amb les colles de diables. Alhora, també treballem amb diverses organitzacions del món de les arts escèniques. Ara ens agradaria fer un pas més i oferir la nostra expertesa a les associacions i federacions valencianes de cultura popular.