Neix MutualCoop, un projecte d’intercooperació entre Arç Cooperativa i Previsora General. Vol ser un pas endavant cap a la consolidació de l’assegurança ètica com a instrument del mercat social al servei de la transformació socioeconòmica. 

MutualCoop es fonamenta en el conjunt de valors i criteris generals compartits per la nostra cooperativa, corredoria per excel·lència especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu, i Previsora General, la primera mutualitat catalana de previsió social pionera en l’ESS. Té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança ètica i amb el suport del segell Ethsi.

Els avantatges generals que inclou aquesta nova eina són, per començar, un servei de contractació en línia que inclou en la seva base de dades tots els convenis col·lectius del territori espanyol. Gràcies a això, es pot accedir al text íntegre de qualsevol conveni. El portal fa una regularització anual de les persones treballadores assegurades; no cal notificar les altes i les baixes en el moment en què es produeixen, només un cop l’any. Aquest sistema és online, àgil i ràpid.

A més, MutualCoop neix de la decisió de promoure l’assegurança ètica i solidària. Ja sabeu que a Arç Cooperativa treballem per aconseguir que el món de les pòlisses faci una transició completa a l’àmbit de l’economia social i solidària. Les assegurances són una pota cabdal de les finances ètiques i aquelles gestionades per criteris de sostenibilitat ètica garanteixen una responsabilitat envers l’impacte local i global d’aquests productes financers.

Per això, en escollir una assegurança acreditada pel segell EthSI, no només tries un producte que s’adapta a les necessitats del teu col·lectiu, sinó que apostes per un consum responsable i amb valors. L’assegurança ètica i solidària de MutualCoop ofereix una doble cobertura a socis i sòcies de treball, per tal que puguin contractar les cobertures obligades pel conveni col·lectiu de treball de Règim General i amb els mateixos avantatges en la gestió i contractació de la pòlissa ètica. D’altra banda, a més, és important que conegueu el retorn mutual.

El retorn mutual implica tot un seguit de beneficis pel vostre col·lectiu. Les empreses cooperatives i de l’ESS que contractin aquesta assegurança podran gaudir-ne en el moment de la renovació de la pòlissa. Consisteix en què el preu que es paga per aquestes assegurances es destina a cobrir les despeses de gestió i pagament de sinistres. L’excedent, en canvi, es repartirà entre el col·lectiu en forma de reemborsament un cop s’hagi formalitzat la renovació.