La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya ha publicat un glossari cooperatiu on recull, de la A a la Z, tot un seguit de conceptes clau per entendre l’economia social i solidària, el mercat social, el consum responsable, les finances ètiques, les fórmules jurídiques de les cooperatives, els espais de participació, etc. 

El document és el fruit d’un procés col·lectiu de reflexió que ve determinat per la voluntat de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya de transferir al moviment cooperatiu en general i al cooperativisme de consum en particular, eines i referents que reforcin el sentit de l’experiència cooperativa i el nivell de coneixement que en tenen les persones sòcies i la ciutadania.

La federació té com a experiència cooperativa una trajectòria històrica molt important, que ha formulat principis i valors d’una referència fonamental. Ara volen continuar construint i reconstruint identitat cooperativa. La formació i l’educació cooperativa formarien part d’aquest nou impuls cooperatiu que estan vivint amb voluntat transformadora de les nostres comunitats. Aquest glossari cooperatiu obert pretén ser un esglaó més dins del conjunt d’eines de formació i educació del model societari que puguin utilitzar les cooperatives per aprofundir en la identitat cooperativa i en el sentit de pertinença, i per enriquir la cultura, el compromís i la implicació de les persones sòcies.

Les cooperatives són societats amb plena autonomia i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físiques o jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l’entorn comunitari, fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots els membres permeten complir una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

Els principis cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional s’han d’aplicar al funcionament i a l’organització de les cooperatives, constitueixen font del dret cooperatiu català com a principis generals i serveixen com a criteri interpretatiu de la Llei de Cooperatives de Catalunya. Aquests principis, que van ser revisats pel Congrés celebrat a Manchester el 23 de setembre de 1995, són:

  • Adhesió voluntària i oberta
  • Gestió democràtica a càrrec de les persones sòcies
  • Participació econòmica de les persones sòcies
  • Independència i autonomia
  • Educació, informació i formació
  • cooperació entre cooperatives
  • Interès per la comunitat

Per aprendre més sobre el cooperativisme, consulteu el glossari sencer en aquest enllaç.