El 2020 hi ha una data a l’agenda molt rellevant per l’economia social i solidària: el Fòrum Social Mundial de confluència de les Economies Transformadores. Fa dos anys que va començar el procés per a construir una agenda mundial inclusiva des de l’àmbit local.

RIPESS Intercontinental, RIPESS Europa, la Xarxa catalana de l’Economia Solidària (XES) i la Red Española de la Economía Social (REAS) proposen la perspectiva d’un Fòrum Social Mundial (FSM) des de l’àmbit local i global, amb l’objectiu d’iniciar un procés de confluència, en diverses etapes, entre tots aquells moviments, pràctiques, iniciatives i formes d’entendre l’economia que tenen com a propòsit comú la transformació del sistema econòmic actual, més enllà de l’ESS. Alguns d’aquests processos de trobada s’estan donant de fa molt de temps.

Com deia el lema de la XES, una altra economia -i un altre món- ja existeix. Ara es tracta d’unir forces, solucions i pràctiques per a construir una Agenda Mundial inclusiva, amb perspectiva micro i macro, per tal de superar els reptes actuals que tenim internacionalment. Aquesta crida va dirigida a les economies feministes i amb perspectiva de gènere; l’agroecologia i la sobirania alimentària; els comuns (naturals, urbans i digitals); l’economia social i solidària, el moviment cooperativista i el comerç justles finances ètiques i solidàries, incloses les assegurances ètiques entre altres; i, no menys important, organitzacions de formació i d’investigació com universitats o un eix transversal de polítiques públiques transformadores, amb la visió de co-construcció participativa.

El FSM vol ajudar a garantir que el procés de construcció global reculli i faci paleses les propostes, els reptes i les oportunitats de tots els continents i xarxes. Per fer-ho possible, es constitueixen diferents comitès amb la voluntat de facilitar la participació local-global de les diferents xarxes, moviments, etc., per definir conjuntament els continguts. Així, per tal de recollir el procés de dos anys, des de Barcelona la XES va fer una crida per començar la tascaHi ha diverses etapes per garantir que el FSM no és un “esdeveniment  aparador”, amb un seguit d’experts que passin a fer les seves conferències però sense continuïtat ni impacte. Per evitar-ho, les activitats giraran al voltant de dues trobades a Barcelona. 

A la primavera del 2019 se celebrarà la primera trobada de confluència. Serà una reunió de tres jornades amb representants de les principals xarxes i moviments socials, així com grups de recerca i membres dels moviments municipalistes, entre d’altres. Aquesta trobada de treball preveu convocar a unes 500 participants i serà un preescalfament de cara al FSM del 2020.

D’aquí a dos anys, a la primavera del 2020, començarà el Fòrum Social Mundial de confluència de les Economies Transformadores. La voluntat és proposar una Agenda Mundial, amb compromisos col·lectius i acords concrets a l’àmbit local i internacional, que assegurin la continuïtat del procés de confluència de dos anys. Es preveu una setmana de xerrades i assemblees generals, però també una gran programació cultural que involucri la població local i les iniciatives transformadores de Barcelona i Catalunya. Les estimacions compten amb l’assistència de més de 10.000 persones que participaran en aquest esdeveniment històric.