Aquesta setmana tindrà lloc el sisè Congrés de la Taula del Tercer Sector Social a la Farga de L’Hospitalet. Sota el lema ‘Desigualtats socials, solucions locals’, l’espai busca respostes als reptes socials i les noves necessitats del nostre present i futur més immediat. Hi participarem amb un estand a la mostra d’entitats.

Com expliquen a Sentit Crític, el congrés proposa conèixer i avaluar les línies de treball actuals mitjançant un total de nou debats i col·loquis. 35 ponents conversaran sobre la defensa dels drets socials com a garantia d’igualtat d’oportunitats. La voluntat de les jornades és analitzar el món local com a generador de polítiques socials i valorar les accions necessàries per posar la persona al centre de l’atenció sense diferències territorials.

El congrés abordarà, també, la manera de garantir els ingressos per assegurar els drets de la ciutadania, la cooperació público-social en la provisió de serveis a les persones, el paper del Tercer Sector en la construcció comunitària d’una ciutadania activa, compromesa i transformadora; el dret a l’habitatge i a l’energia, els reptes digitals per a unes entitats socials innovadores i una previsió de futur sota la pregunta: “Com serà l’atenció a les persones el 2030?”. Al congrés també es presentarà el Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya, amb dades específiques sobre la relació entre les administracions locals i les entitats socials. 

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes i que defensa els drets socials a Catalunya. Agrupa un total de 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives. Es tracta d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció. Des d’Arç Cooperativa treballem estretament amb moltes d’aquestes organitzacions, gestionant-ne les necessitats asseguradores

Ofereixen serveis i suports a persones en situació vulnerable i/o d’exclusió social en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits, com a la infància i família, adolescència, gent gran, persones amb discapacitat, persones sense-llar, drogodependents, amb trastorns de salut mental o amb dificultats per accedir a un lloc de treball, entre altres. La força del Tercer Sector radica en 1,5 milions de persones ateses, 87.000 persones treballadores, 367.000 persones voluntàries, 559.000 persones sòcies i 563.000 persones donants, a més de representar l’1,3% del PIB català.