L’economia social i solidària a Catalunya està recopilant sabers i coneixements de moltes formes. Una de les línies per recollir la intel·ligència col·lectiva que es genera des del cooperativisme és a través de la col·lecció EINES, un recull de llibres que aborda diverses temàtiques de l’ESS. El darrer número se centra en un pilar clau del consum responsable: les finances ètiques.

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i la cooperativa editora Pol·len Edicions han publicat el tercer llibre de la col·lecció EINES. Amb el títol “Finances ètiques i solidàries. Valors, límits i reptes”, el llibre vol analitzar les fronteres i les dificultats que comporten la construcció d’un sistema de finances responsables que compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera. Tot un repte!

Aquest llibre es va presentar a la FESC 2018 i hi va participar el nostre soci Alfonso Bolado. Les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre són l’Associació de Comunitats Autofinançades; Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur; Coop57; Finançament ètic i solidari FETS; Fiare Banca Etica; Oikocrèdit. També hi han participat Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains com a redactores. Les diferents entitats que conformen l’ecosistema de les finances ètiques i solidàries a Catalunya han viscut un procés col·lectiu de treball i discussió.

La intenció, com expliquen a la introducció del llibre, era aconseguir que l’obra respongués a les concepcions i les pràctiques de les entitats i a la necessitat d’aprofundir en una reflexió compartida que els permetés construir juntes una altra manera de fer i d’entendre l’economia. Aquest procés es va fer al llarg dels anys 2017 i 2018. La Comissió de Formació i Publicacions de la XES, en col·laboració amb Finançament Ètic i Solidari (FETS), va convocar unes primeres reunions amb les entitats de finances ètiques de Catalunya per decidir el contingut i la metodologia d’elaboració del llibre. Totes les entitats han valorat positivament aquesta experiència de treball col·lectiu que els ha permès conèixer-se millor, reflexionar conjuntament, constatar que són més els trets comuns que les diferències, i elaborar un producte que s’espera que tingui una àmplia difusió i serveixi per a donar a conèixer més el món de les finances ètiques i solidàries a Catalunya.

La col·lecció EINES s’iniciava amb els títols “Esmolem les eines. Debats de l’Economia solidària per a la Transformació social” i “Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya”. En el primer volum es recullen textos de Jordi Estivill, Jean Louis Laville, Elba Mansilla, Ivan Miró, Óscar Rando, Rubén Suriñach i Anna Fernàndez. Els itineraris formatius, els paradigmes organitzatius feministes, la vinculació entre comuns i cooperativisme, els ecosistemes locals, la intercooperació i el mercat social són les eines esmolades a la primera Escola d’Estiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i desplegades en aquest llibre.

En el segon, Jordi Estivill analitza amb xifres i exemples pràctics quin és l’statu quo de l’ESS catalana. Es tracta d’un text divulgatiu que vol donar a conèixer una realitat emergent i un concepte cada vegada més en ús. L’ESS s’omple de significat a través de les milers d’experiències, locals i globals, que estan en marxa per construir alternatives al capitalisme. En aquesta obra hi trobareu definicions, un repàs històric, exemples d’entitats per “viure l’economia solidària” a Catalunya i el paper de la Xarxa d’Economia Solidària.