La campanya “Fem fora la banca de les escoles”, impulsada per la Plataforma per una Educació en Economia Crítica i Plural, vol promoure una educació crítica que doni les eines necessàries a l’alumnat per triar amb responsabilitat quins instruments financers farà servir en el futur.

Segurament heu vist a xarxes socials una campanya amb el lema “Fem fora la banca de les escoles”, dirigida a eliminar l’accés de banca neoliberal a les aules públiques de primària i secundària. Aquesta iniciativa neix en resposta a un programa de partenariat públic-privat per fer arribar, de forma gratuïta, l’educació financera a tots els centres educatius de Catalunya. Es tracta del conveni Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) que ofereix tallers a l’alumnat de quart d’ESO sobre gestió de pressupostos personals, planificació financera, estalvi a llarg termini com endeutar-se amb seny amb productes de crèdit.

Una de les crítiques que la Plataforma per una Educació en Economia Crítica i Plural (PLEEC) fa a aquest programa és que el seu contingut està pensat per reforçar i perpetuar el capitalisme financer hegemònic.  Per a l’EFEC no existeixen la banca pública, les monedes socials o les economies feministes, ecològiques, socials i solidàries. Alhora, no explica ni comparteix de forma transparent els diversos perills de les finances avui dia, en un context de desregulació financera. Tampoc fa menció a algunes de les conseqüències més nocives de l’actual sistema econòmic: els desnonaments en un context de dificultat extrema d’accés a l’habitatge, la inversió milionària de la banca armada en la indústria de l’armament i de la guerra, o el frau que es comet quotidianament amb clàusules abusives -com ara el cas de les preferents.

En canvi, el programa se centra a explicar els plans de pensions, els fons d’inversió i les assegurances, un pla educatiu dissenyat pels grans grups financers. Com expliquen a la PLEEC, no és que falti professorat qualificat amb capacitat d’explicar l’economia i el sistema capitalista. El que fa falta és evitar que els centres educatius públics obrin les portes a la banca comercial i a les entitats privades amb ànim de lucre per tal que puguin promoure i publicitar els productes financers amb els quals fan negoci.

És important, doncs, donar a conèixer aquesta altra economia que ja existeix i que està oferint alternatives sòlides al sistema econòmic convencional. Que aposten per una economia sostenible socialment i mediambientalment. Que prioritzen el benefici col·lectiu per davant del guany individual. I que recuperen l’origen de suport mutu dels productes financers, com el de les assegurances tradicionals, per garantir que cap persona queda enrere. És important que la banca armada, que desnona i comet frau, no tingui barra lliure als centres educatius públics. Fem fora la banca de les escoles!