En el text “Pràctiques transformadores de l’ESS a Barcelona” l’Ateneu Cooperatiu Còopolis, del barri barceloní de Sants, vol compartir la resposta a una pregunta transversal: què és la transformació social? 

Còopolis es va plantejar el repte d’esbrinar què és la transformació social. Per respondre aquesta pregunta tan àmplia, han conversat amb vuit iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Aquestes converses van anar precedides d’una reflexió en profunditat. En el document expliquen que la transformació social, més que un punt d’arribada és una forma de fer i d’estar.

Es pot concretar en un conjunt de pràctiques que incorporen una manera de mirar que problematitzen el món que ens ve donat per crear-ne un de nou. Per això, “fer transformació social implica experimentar, provar, encertar i equivocar-se, per seguir avançant fent-se preguntes, trobant algunes respostes i certeses, aprenent de les errades i plantejant-se noves estratègies col·lectives  per afrontar reptes nous i vells”.

Les experiències recollides en el document volen aportar casos reals per enriquir el debat. S’han dividit en les categories següents: primer, els projectes que busquen i promouen la inclusió social de col·lectius -joves, persones migrades, dones, classes populars…-, i segon, els projectes que posen en marxa mesures transformadores perquè fan més flexibles i muten algunes de les rigideses pròpies del sistema econòmic i financer capitalista i patriarcal.

No es tracta de parlar només de mesures, perquè com expliquen les autores, “entenem que aquestes són fruit del trasllat d’unes necessitats al col·lectiu i que desemboquen en uns processos molt interessants que inclouen el debat, la negociació, la concreció, l’aplicació, etc., col·lectius. A vegades, fins i tot, el procés és invers: a partir de l’aplicació d’una pràctica concreta es desenvolupa tot el procés de debat i reflexió“, raonen.

Des de Coòpolis entenen l’economia social i solidària com una economia plural, diversa, en constant procés de creixement i aprenentatge, construïda a partir de fortaleses adquirides històricament i nodrida de manera permanent a partir de l’actualització de maneres ancestrals de l’Economia Popular. S’inclouen els testimonis de l’Associació de Comunitats Autofinançades (ACAF), ColecTICCoop57COS SalutL’EsguardIACTAMenjador Solidari GregalTamaia Viure Sense Violència i la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya. Aquest recull, doncs, vol ser un petit granet de sorra a l’esforç de visibilitzar i sistematitzar bones pràctiques que s’estan produint en el si de l’ESS i que algunes iniciatives han començat a recollir.