La ICA, Aliança Internacional de Cooperatives, ha anunciat el tema d’enguany pel CoopsDay: el treball digne. Amb aquesta temàtica la ICA vol enviar un missatge global que expliqui com les cooperatives són projectes empresarials que posen les persones al centre. 

Treball digne significa un control democràtic dels projectes que prioritzin el desenvolupament humà i la justícia social en l’àmbit laboral. Les cooperatives ajuden a promoure i preservar una ocupació laboral remunerada en condicions justes, a tots els sectors econòmics. A través de la participació de les seves sòcies, les integrants de les cooperatives tenen motivació per canviar les seves vides i comunitats, defensen des de la ICA.

El 6 de juliol del 2019 les cooperatives d’arreu del món celebraran juntes el CoopsDay, el dia internacional del cooperativisme. És una jornada reivindicativa que vol demanar un compromís ferm amb l’economia social i solidària a les administracions locals, estatals i internacionals. A més, és una oportunitat per fer exercici de transparència i compartir amb la societat civil i les comunitats locals quines transformacions pot aportar l’ESS.

El sector cooperatiu no és pas marginal: segons un informe recentment publicat per CICOPA, més de 279 milions de persones en formen part. És a dir, vora el 10% de la població laboral activa a tot el planeta. Però a més és important destacar el potencial transformador de les iniciatives cooperatives. Contribueixen a ser més sostenibles socioambientalment i tenen presència més equilibrada entre l’àmbit rural i urbà.

En un context de creixent desigualtat socioeconòmica, d’inseguretat laboral i amb altes xifres d’atur, sobretot en col·lectius més vulnerables -per raons d’origen, gènere, orientació sexual, edat, diversitat funcional, etc.- les cooperatives juguen un paper molt destacat en la creació d’alternatives reals que apoderin econòmicament les comunitats. A més, a través del control democràtic i de la participació igualitària, es poden aplicar perspectives inclusives que no deixin a ningú enrere.

Efemèrides com el CoopsDay ens ajuden a seguir desmuntant mites de l’economia social i solidària, demostrant que no és una alternativa utòpica sinó una realitat que ja existeix, que està en marxa en molts i diversos àmbits. Alhora, també aporta idees i informació per a les persones que es plantegin incorporar-se al mercat social, sigui com a consumidores o receptores de serveis, o com a impulsores de projectes cooperatius.