Enguany es publica la Guia d’assegurances elaborada per Arç Cooperativa. Aquest document s’adreça a les empreses i/o entitats gestores de programes d’assegurances que formen part de l’univers de la comunitat Arç (moviments socials i associacions, federacions i organitzacions d’economia social i solidària, xarxes d’economia solidària, banca ètica, associacions educatives, associacions de cultura popular…).

Té diversos objectius. D’una banda, els objectius tècnics inclouen contribuir a un millor coneixement i a una visió global adequada de la gestió de riscos i dels programes d’assegurances de les persones responsables de la seva gestió. D’altra banda, els objectius qualitatius busquen remarcar la importància de les empreses i/o entitats com a agents impulsors del mercat social tot orientant el consum d’assegurances sota criteris de consum responsable i d’impuls de l’economia social i solidària.

El món assegurador és un component fonamental del sistema financer. És un dels agents inversors més significatius del món. Per això és important garantir que tant les entitats asseguradores com els seus productes incorporin els valors ètics i solidaris en les seves actuacions. Per fer-ho, és important conèixer bé l’argot i el vocabulari del sector assegurador, a més de saber quines són les responsabilitats i necessitats en matèria de pòlisses.

L’assegurança ètica i solidària introdueix en el mercat assegurador les pràctiques ètiques i solidàries pròpies de la banca ètica. Orientar el mercat assegurador cap a aquests valors significa  recuperar els seus principis constitutius, que són: la mutualitat, l’equitat i la transparència, apostar per la inversió socialment responsable (ISR) i aplicar de forma honesta i transversal una política de responsabilitat social corporativa (RSC).

Per tal d’identificar les entitats asseguradores i mediadores que compleixen uns estàndards ètics i solidaris, l’Observatori de les Finances Ètiques, promogut i coordinat des de FETS (Finançament Ètic i Solidari) ha creat el segell Ethsi (Ethical and Solidarity based Insurance). Ethsi és una eina facilitadora per a la progressiva implantació de l’assegurança ètica i solidària tot impulsant els vincles de solidaritat entre les persones, el fet assegurador com a bé socialment útil, l’establiment d’un cercle virtuós que afavoreixi el respecte recíproc de les parts implicades i la transparència en el mercat de les assegurances. Tot plegat contribueix a facilitar a l’usuari  final la tria de l’assegurança que més s’ajusti als valors associats a pràctiques compromeses amb la sostenibilitat social i ambiental tant en els productes asseguradors com en el funcionament de les entitats implicades.