Ja heu consultat el catàleg digital de finances ètiques impulsat per FETS? Aquest recurs web permet a les persones consumidores fer una tria responsable i conscient en matèria de banca. 

El catàleg “Diner Ètic” vol ajudar a promoure una gestió dels diners coherent amb els valors ètics. Sigui a escala individual, empresarial, organitzacional o bé d’administració pública, hi ha formes i opcions per triar finances sostenibles. A la pàgina web de “Diner Ètic” trobareu un ventall de recursos per obrir un compte ordinari o un dipòsit a termini, per demanar un crèdit o per contractar una assegurança ètica. Tot plegat amb la tranquil·litat i la garantia que el teu capital estarà finançant l’economia sostenible i no pas alimentant l’especulació. 

Recull informació actualitzada de tota la gamma de productes i serveis que ofereixen les entitats i els bancs que operen des de les finances sostenibles. Amb aquesta pàgina web podràs saber en quins àmbits treballen, sabràs quines entitats són cooperatives, on pots aconseguir una targeta de crèdit o un préstec hipotecari… I també saber quins projectes ètics ajuden a finançar a través de la intercooperació. 

Els orígens de les finances ètiques recuperen el rigor en el control i la fiscalització de la banca. Neix, en el món occidental, a finals del segle XIX en els Estats Units, quan algunes comunitats van promoure l’abolicionisme de l’esclavitud retirant els seus estalvis de les entitats que finançaven aquest crim humanitari. Més endavant, aquest corrent de boicot i de consum conscient va denunciar també el règim de l’apartheid a Sud-àfrica o la guerra del Vietnam. Però ja abans i arreu del món els col·lectius d’estalvis comunitaris havien estat una mesura de resistència i solidaritat davant imprevistos, que donaven resposta a necessitats individuals o col·lectives. 

Actualment, les finances ètiques tenen projectes sostenibles en marxa arreu del món i guanyen protagonisme. Aquestes organitzacions i entitats tenen com a objectius promoure el finançament ètic i solidari. L’organització que ha generat el catàleg, FETS Finançament Ètic i Solidari, és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i de l’economia social solidària. Vol promoure el finançament ètic i solidari al nostre país. Treballa per promoure i divulgar que la banca ètica és una realitat vigent, tangible, i una peça clau per aconseguir una transició envers una economia més responsable i sostenible.