Recentment hem signat un acord de col·laboració amb la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV). Amb aquest acord oferirem un producte assegurador ètic i especialitzat per a les necessitats de les escoles cooperatives. 

L’objectiu d’aquest acord és posar a disposició dels centres associats a l’UCEV una nova oferta asseguradora que està adaptada a les necessitats de les escoles cooperatives i que, a més, és coherent amb els seus valors de responsabilitat social. Es tracta d’un paquet que protegirà als centres escolars davant d’un ampli ventall d’imprevistos. Responsabilitat civil, accidents per a l’alumnat i la plantilla de treball, protecció multirisc i assegurança de vida de continuïtat escolar. En particular és important destacar que aquestes pòlisses estan certificades pel segell EthSI, que en garanteix la seva gestió ètica.

L’UCEV és l’entitat que representa i defèn els interessos de les cooperatives d’ensenyament valencianes. Legalment constituïda l’any 1998, va començar el seu camí molt abans com a Secció d’Ensenyament de la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA). Més enllà de la necessària tasca d’estructuració i consolidació del sector en l’àmbit institucional, la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes basa la seva comesa actual en l’establiment d’una estratègia que li permet liderar una renovació pedagògica al si de l’ensenyament, d’acord als principis socials i econòmics del cooperativisme i als valors d’una educació oberta, democràtica i plural.

Els orígens de les escoles cooperatives tenen tres causes i moments diferenciats en el temps. Les primeres neixen entre la dècada dels 60 i dels 70 del segle passat, promogudes per famílies que sentien insatisfacció per l’escola estatal o per les escoles religioses. La segona marca en l’eix cronològic de les escoles cooperatives a territori de l’estat espanyol és a mitjans dels 70, amb la creació de les cooperatives d’ensenyament de treball associat. Moltes plantilles d’escoles privades que tanquen decideixen reprendre els projectes, reformulats sota la figura jurídica de les cooperatives. Finalment, a partir dels anys 80, arran de l’alta taxa d’atur entre el professorat, moltes persones d’aquest àmbit professional decideixen organitzar-se en projectes educatius propis a diverses zones d’expansió urbana. En aquests quaranta anys, la fórmula cooperativa ha originat més de mil centres a territori de l’estat espanyol, siguin cooperatives de consum -familiars i professorat- o bé com a cooperatives de treball associat. 

Les escoles cooperatives tenen una clara vocació social, com ho demostra el control democràtic de les decisions per part de tota la plantilla laboral. L’UCEV té una especial preocupació per desenvolupar una renovació pedagògica d’acord als principis cooperatius: 

  • adhesió voluntària i oberta
  • gestió democràtica per part de les persones sòcies
  • participació econòmica per part de les persones sòcies
  • independència i autonomia
  • informació, educació i formació
  • intercooperació
  • interés per la comunitat