Aquest mes de març ha nascut LaCoordi, una nova coordinadora formada per entitats catalanes del Tercer Sector i de l’ESS que vol promoure les finances ètiques. Benvinguda!

El dijous 7 de març es va presentar a Terrassa LaCoordi: Comerç Just i Finances ètiques, un projecte impulsat per diverses organitzacions de l’economia social i solidària i del Tercer Sector català. L’objectiu d’aquesta coordinadora és impulsar la justícia social, el comerç just, el consum responsable i en especial, el finançament segons criteris ètics i solidaris. Aquesta coordinació està composta per SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Alternativa 3, Fiare Catalunya, FETS-Finançament Ètic i Solidari,  i la Xarxa d’Economia Solidària catalana (XES).

La fundació d’aquesta coordinadora té una feina prèvia de més de vint anys, que ara es cristalitza en una nova organització. És un pas endavant de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, que s’organitza anualment per fomentar el comerç just i responsable durant el mes de maig. Aquesta campanya va anar ampliant el seu radi d’acció i va incorporar com a pal de paller les finances ètiques i l’economia solidària. Com sabeu, la banca responsable també inclou l’àmbit de les assegurances ètiques, tot un camp ampli a conrear i promoure.

LaCoordi és quelcom insòlit a Catalunya, una plataforma única que vol consolidar i aglutinar l’ampli moviment social del comerç just, el consum responsable, la banca ètica i l’ESS sota un mateix paraigües. La perspectiva de justícia social entre Nord i Sud globals, la reducció de les desigualtats i el respecte pels drets humans, en especial pel que fa als drets laborals i ambientals dels països productors, són eixos centrals d’aquesta iniciativa.

Per la coordinadora i les entitats impulsores, els moviments del comerç just i de les finances responsables tenen en compte valors ètics i mediambientals en les seves relacions comercials. Quelcom que no és present en el comerç tradicional, mogut pels criteris exclusivament econòmics. Aquesta perspectiva de responsabilitat i de valoració de l’impacte de cada baula de la cadena productiva ajuden a assolir, especialment en els països del Sud global, un equilibri sostenible social i econòmic. La coordinadora catalana compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona.