Hem signat un conveni de col·laboració amb Espazocoop, la Unió de Cooperatives Gallegues. Amb aquest acord es milloraran els programes d’assegurances vigents per les cooperatives associades a Espazocoop. És una aliança clara entre l’ESS gallega i catalana. 

El conveni de col·laboració entre Arç Cooperativa i Espazocoop permetrà que la nostra corredoria gestioni les pòlisses de les cooperatives associades a aquesta entitat multisectorial de caràcter empresarial. Si encara no tenen assegurances contractades, les cooperatives podran tenir a la seva disposició les millors ofertes sota els criteris de compra col·lectiva. Així, Arç Cooperativa farà una tasca d’avaluació i revisió de les assegurances vigents per les organitzacions integrades a Espazocoop i colaborarà per a garantir-ne un bon coneixement i gestió.

Les pòlisses oferides per Arç estan gestionades amb criteris ètics i solidaris, per tal de reportar beneficis socials. L’assegurança ètica, en particular, introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca responsable i del mutualisme. Teixir aquest tipus d’aliança és molt important per anar ampliant els sectors i els àmbits en què es poden trobar assegurances acreditades pel segell EthSI. Alhora, es construeixen ponts entre cooperativismes que, malgrat les distàncies territorials, tenen molts punts en comú i de confluència.

Espazocoop està configurada com associació sense ànim de lucre, d’àmbit gallec, integrada per unes 200 cooperatives de diferents classes i sectors. S’inspira en els principis cooperatius i els seus valors, amb l’objectiu d’agrupar, representar, impulsar, fomentar la intercooperació i defendre els interessos de les seves cooperatives sòcies i de les persones que les constitueixen. Així com a promoure la divulgació, foment i consolidació del cooperativisme, com eina del desenvolupament socieconòmic, en el marc de l’economia social i solidària. Agraïm que des d’Espazocoop ens acollissin a Santiago de Compostel·la durant la signatura del conveni i esperem que aquesta aliança sigui la primera de moltes a Galícia!