Geganters de Catalunya s’uneixen a les entitats de cultura popular catalana que confien en nosaltres per gestionar les seves assegurances. Amb una important novetat: assegurarem les figures en els seus trasllats. 

Aquest mes d’abril Arç Cooperativa i l‘agrupació de Geganters de Catalunya hem signat un conveni de col·laboració per mantenir i millorar l’oferta de pòlisses adreçada al conjunt d’entitats federades de gegants, amb la voluntat de reforçar el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social. La tasca de l’agrupació inclou a més de la part festiva, la divulgació, conservació i estudi del món dels gegants. Es dedica especial atenció a la millora qualitativa de la música popular i ball de gegants, organitzant cursos i assessorament als geganters. L’agrupació col.lectiu aglutina més de 2.000 gegants, mou entre 20.000 i 25.000 persones, agrupades en 500 entitats que mantenen una activitat continuada al llarg de l’any. Entre elles s’interrelacionen per mitjà de més de 350 trobades anuals. 

Amb el conveni signat, Arç Cooperativa continuarà desenvolupant una oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, basada en criteris d’especialització, finances ètiques i negociació col·lectiva. Oferirem, a més, consultoria, assessorament, diagnosi i propostes d’optimització per als programes de pòlisses en les renovacions. Les pòlisses que gestionem inclouen la responsabilitat civil, també la de juntes, i els accidents dels portadors. Per facilitar aquesta gestió, hem creat un portal específic per a què les associacions de geganters i geganteres puguin contractar i accedir a les seves assegurances. 

Una de les línies de treball continuades del nostre projecte és donar suport i promoure la cultural popular catalana i l’associacionisme. Aquestes xarxes relacionals, des del món local, són referents per l’economia social i solidària en quant són formes d’organitzar-se des de la base i la diversitat. El mercat social moltes vegades neix en paral·lel a aquestes comunitats constituïdes als pobles, les ciutats i les comarques. Per aquests i altres motius, tenim convenis de col·laboració amb diverses entitats de la cultura popular catalana que promou, preserva i actualitza les tradicions de les nostgres terres. Per exemple, organitzacions de diables, castellers, grups de teatre amateurs, xarxes de restauració local, diables… i ara, geganters.