Des de l’aplicació de l’estat d’alarma al conjunt de l’estat per l’expansió de la COVID-19, hem centrat els nostres esforços a fer compatible la cura de les persones sòcies i treballadores, la responsabilitat amb la nostra comunitat i la continuïtat de totes aquelles activitats que no necessiten presència física.

Hem adoptat solucions de teletreball gràcies a les quals Arç Cooperativa està plenament operativa per a la contractació de noves pòlisses, l’atenció a consultes, la gestió de sinistres i consultoria mitjançant els canals habituals: correu electrònic, telèfon i pàgina web.

Són dies d’incertesa, però volem posar en comú algunes preguntes freqüents que estem atenem aquests dies en relació amb les assegurances durant la crisi sanitària.

Com a norma general, els contractes d’assegurança tenen plena vigència durant l’estat d’alarma i, ara per ara, les úniques excepcions seran les que cada companyia pugui establir, sempre d’acord amb el condicionat general de la pòlissa i prèvia comunicació específica a les persones assegurades.

Circula un rumor que qüestiona la cobertura de les assegurances de vehicles, és així?

No és cert. L’assegurança del vostre vehicle us segueix protegint tant pel que fa a la cobertura obligatòria de tercers com les de danys propis si les teniu contractades. La majoria de companyies asseguradores i la patronal UNESPA així ho han corroborat.

Si, a causa de les restriccions normatives o voluntàries, hem d’aturar la nostra activitat comercial o industrial, podem reclamar la pèrdua de beneficis si la tenim contractada a la pòlissa?

No, la pèrdua de beneficis només es cobreix quan és conseqüència de qualsevol dels danys coberts a la secció de danys materials de la pòlissa.

Si patim un dany material, és recomanable declarar-ho o és millor esperar que acabi l’estat d’alarma?

Podeu declarar qualsevol dany o incidència. Arç Cooperativa està plenament operativa i la majoria de companyies asseguradores han posat en marxa sistemes i procediments per atendre les vostres incidències amb les limitacions que puguin tenir els serveis externs (reparadors, tallers, etc.).

Recordeu! Si teniu qualsevol dubte pel que fa a la vostra assegurança, Arç Cooperativa està a la vostra disposició a través dels canals habituals.