El segell Ethsi (Ethical and Solidarity Based Insurance) ha manifestat el seu posicionament davant la situació d’emergència del coronavirus i ha expressat la necessitat de fer una mirada de llarg recorregut pel que fa a l’escenari postcrisi.

En aquest present i futur, els valors sobre els quals es fonamenten les assegurances ètiques i solidàries són més necessaris que mai. La gestió ètica de les inversions, tot incorporant en el sector assegurador les pràctiques de la banca ètica, la responsabilitat social i laboral i el foment de la sostenibilitat ambiental i social han de continuar essent els principis de treball. I alhora, hem de reforçar l’essència originària de les assegurances: mutualitat, equitat i transparència.

El segell europeu posa l’èmfasi en enfortir aquesta consciència mutualista, basada en la solidaritat, amb la qual van néixer les assegurances, i segons la qual es vol garantir l’oferta asseguradora a totes les persones sense cap discriminació per edat, discapacitat o qualsevol altre criteri social.

La missió de les assegurances ètiques és prestar un servei que beneficiï a les persones, a la comunitat i al territori, oferint instruments de protecció i de subsidiarietat per fer front a situacions adverses com la que estem vivint aquests dies.

Arç Cooperativa, primera mediadora d’assegurances d’Europa certificada amb el segell EthSI, compartim aquest posicionament i reiterem el nostre compromís per fomentar, ara i per al futur, un sistema assegurador que posa al centre les persones i la vida.

El segell EthSI és un instrument per valorar la qualitat en la gestió de les companyies d’assegurances, corredories i gestors, així com productes asseguradors, sota criteris ètics, de responsabilitat i transparència.

Trobareu més informació a la nota de premsa d’Ethsi.